Persbericht

Haags terrassenbeleid: soepel voor ondernemers, aangenaam voor bewoners

Gepubliceerd: 4 maart 2020Laatste wijziging: 4 maart 2020

Den Haag is een ondernemende stad. Dat willen we zo houden. Op 26 juni 2019 zijn voorstellen voor een soepeler terrassenbeleid gedaan. Daarbij is afgesproken om ondernemers en bewoners intensief te betrekken bij de totstandkoming van de nieuwe regels. De voorstellen zijn nu verrijkt met die opgehaalde input. Het soepeler terrassenbeleid is vandaag gedeeld met de gemeenteraad.

Wethouder Hilbert Bredemeijer (Onderwijs, Sport en Buitenruimte):

'Op de Haagse terrassen kun je uitstekend borrelen en bijkletsen met collega’s, vrienden of familie. Onze terrassen zijn er voor iedereen om van te genieten, dat is belangrijk. Daarom maken we de regels soepeler voor ondernemers, en aangenamer voor bewoners. Zo wordt onze mooie stad nog levendiger.'

Het college is in gesprek gegaan met de stad over de voorstellen voor de versoepeling van het terrassenbeleid. Er zijn diverse pilots, enquêtes en (online) inspraakmomenten geweest. Daar is een terrassenbeleid uit voortgekomen waarbij ondernemers meer ruimte krijgen om hun terras in te richten, en de buitenruimte tegelijkertijd leefbaar en toegankelijk blijft voor iedereen. Bovendien is de vergunningverlening ook klantvriendelijker gemaakt met een ondernemersvriendelijk en flexibel Digitaal Terrasloket. 

Beschikbare ruimte beter benutten

Ondernemers en bewoners gaven aan dat zij behoefte hebben aan betere beschutting tegen de wind. Voor het nieuwe terrassenseizoen zijn de regels voor terrasschotten daarom versoepeld. De beschikbare ruimte op sommige terraspleinen wordt ook beter benut om lege plekken te voorkomen. Wethouder Bredemeijer:

'Zo kunnen ondernemers straks meer stoeltjes en tafeltjes neerzetten en wordt het voor bezoekers gezelliger. Bovendien waait het schuim minder snel je cappuccino af, doordat terrassen beter beschut kunnen worden tegen de soms gure wind van zee.' 

Tijdens het terrassenseizoen mogen de parkeerplaatsterrassen in de straten van de Haagse grachten en hoofdwinkelstructuur blijven staan. Buiten het seizoen moeten ze weg. In die periode zijn straks dus weer meer parkeerplaatsen. Bij nieuwe aanvragen voor parkeerplaatsterrassen in winkelstraten moet de parkeerdruk onder de 90% zijn, tenzij het draagvlak in de buurt meer dan 50% is. Zo blijven ondernemers en bewoners met elkaar in gesprek over hun voorkeuren.

Toegankelijk voor iedereen

Dit college wil de toegankelijkheid van de openbare ruimte verder verbeteren. Daarom geldt ook voor het terrassenbeleid dat bij vergunningen altijd een eis van minimaal 1.5 meter vrije doorloopruimte wordt aangehouden op stoepen. Handhavers van de gemeente controleren hierop. Daarnaast komen er fietsnietjes, zitbanken en groen. Wethouder Bredemeijer:

'Op straat moet altijd ruimte zijn voor bijvoorbeeld mindervaliden of kinderwagens. Ook vinden we het belangrijk dat er plekken zijn voor kinderen om te spelen en voor ouderen om eventjes uit te rusten. Zo blijft onze stad leefbaar en toegankelijk voor iedereen.' 

Het volledig overzicht van het terrassenbeleid kunt u vinden op denhaag.nl/terrassenbeleid.