Persbericht

Haags stadsbestuur maakt tempo met energietransitie

Gepubliceerd: 17 april 2020Laatste wijziging: 8 mei 2020

Hoe wil Den Haag de overstap maken naar schone energie? Met die vraag en het vandaag gepubliceerde ontwerp Stedelijk Energieplan onder de arm gaat het Haags college de komende tijd de stad in, om zo de koers uit te zetten voor de Energietransitie. Wethouder Liesbeth Van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie): “Juist nu moeten we investeren in de energietransitie: op korte termijn voor onze economie en de werkgelegenheid, en op de langere termijn om onze stad ook voor toekomstige generaties groen en leefbaar te houden. Hoe we dat gaan doen is een vraag die ons allemaal aangaat. Of je nu woont in Mariahoeve of in Benoordenhout, op Scheveningen of in Laak. De weg naar een stad op schone energie raakt iedereen. Dit vraagt veel van bedrijven en organisaties, van inwoners van de stad en de gemeente. We hebben iedereen nodig om deze opgave tot een succes te maken, daarom gaan we dit samen met de Hagenaars doen.”

Het stadsbestuur zet vooral in op bestaande technieken waaronder elektriciteit, geothermie (warmte uit de aarde), aquathermie (warmte uit water) en restwarmte. Samen met bewoners en eigenaren van gebouwen wordt wijk voor wijk gekeken met welke oplossingen en in welk tempo dit gebeurt. Dit is onder andere afhankelijk van de wensen van betrokkenen, het type gebouwen of huizen en de aanwezigheid van bronnen. De gemeente neemt in de plannen vooral een regierol en koppelt de juiste partijen en initiatieven aan elkaar. Als er geen financiële bijdrage mogelijk is, kan er geholpen worden met kennis, vergunningverlening of omgevingsmanagement of bij het aanvragen van landelijke of Europese subsidies.

Van Tongeren: “Den Haag heeft als groot voordeel dat veel mensen en bedrijven zelf, al dan niet met ondersteuning van de gemeente, aan de slag zijn gegaan. Van kleine of grote aanpassingen in huis die energie besparen tot zonnepanelen of warmtepompen, en de vele groepen bewoners die als collectief aan de slag gaan. Ook zijn er veel kansen voor natuurlijke bronnen, zoals geothermie.”

Leden van Coöperatie Langebeesten Energiek op het zonnedak van poptempel Paard. (Foto: Sander Foederer)
Leden van Coöperatie Langebeesten Energiek op het zonnedak van poptempel Paard. (Foto: Sander Foederer)

De komende tijd gaat de wethouder in gesprek met de stad. Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus kan dit niet via bijeenkomsten, maar wordt er gekeken hoe hier digitaal een invulling aan gegeven kan worden. Op basis van ale input uit de stad wordt het Stedelijk Energieplan definitief gemaakt en aan de gemeenteraad ter bespreking aangeboden.  

Het plan is volledig te lezen op het Raadsinformatiesysteem