Persbericht

Haags Ontmoeten nu permanente voorziening voor ouderen

Gepubliceerd: 5 maart 2020Laatste wijziging: 5 maart 2020

Haags Ontmoeten is van proefproject een permanente voorziening geworden. Haags Ontmoeten biedt ouderen en hun mantelzorgers een laagdrempelige plek in elke wijk van Den Haag om samen activiteiten te ondernemen. Er zijn 38 locaties verspreid over de stad. Welzijn en zorg worden hier gecombineerd. Er is geen indicatie nodig om deel te nemen. Haags Ontmoeten is daarmee een voorziening die tussen het reguliere welzijnswerk en geïndiceerde dagbesteding in staat.
“Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis. Het liefst blijven zij volop meedoen in Den Haag, ook als ze meer gebreken krijgen of mensen om zich heen verliezen. Op de locaties van Haags Ontmoeten worden zij ondersteund door vrijwilligers en professionals om actief te blijven. Maar ze hebben bij Haags Ontmoeten vooral ook elkaar om samen een gezellige dag te hebben”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid.

Dat Haags Ontmoeten als voorziening nu een permanente vorm heeft, houdt onder meer in dat de ondersteuning op de locaties is verstevigd.

“Daardoor kunnen ook ouderen met regieverlies, zoals beginnende dementie, nog bij Haags Ontmoeten terecht”, aldus Kavita Parbhudayal.

Uitgangspunt is dat Haags Ontmoeten laagdrempelig en op wijkniveau plaatsvindt. Op elke locatie is zowel een welzijnspartij als een zorgorganisatie betrokken. Haags Ontmoeten werkt daarnaast activerend: vitale en kwetsbare ouderen ontmoeten elkaar, wat leidt tot informele netwerken onder ouderen waarin zij elkaar ondersteunen. Daarnaast worden ouderen meer dan bij geïndiceerde dagbesteding gestimuleerd om hun vaardigheden en talenten te (blijven) gebruiken.

Voor meer informatie en een overzicht van alle locaties: https://haagsontmoeten.nl/

Wethouder Kavita Parbhudayal bij Haags Ontmoeten in Het Zamen, een woonvoorziening voor ouderen in het Energiekwartier; foto: gemeente Den Haag
Wethouder Kavita Parbhudayal bij Haags Ontmoeten in Het Zamen, een woonvoorziening voor ouderen in het Energiekwartier; foto: gemeente Den Haag