Persbericht

Grote investeringen in bestaande en nieuwe woningen in Dreven, Gaarden en Zichten

Gepubliceerd: 13 juli 2020Laatste wijziging: 13 juli 2020

De gemeente Den Haag, Staedion en Heijmans investeren flink in de buurten Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest. 2.000 woningen van Staedion worden vernieuwd en daarnaast worden 3.500 extra woningen toegevoegd. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstelling van het stadsbestuur om 10.000 woningen toe te voegen in Zuidwest. Dat staat in het Ambitiedocument dat het stadsbestuur vandaag naar de raad heeft verzonden.

Bij ruim 2000 woningen viel afgelopen vrijdag een brief op de mat, om bewoners over de plannen te informeren. Wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn): “Het is een grote opgave, een ferme eerste stap om Zuidwest verder vooruit te helpen. Onze inzet: bewoners een betere plek, een beter huis en een mooiere toekomst geven. Een plek waar iedereen fatsoenlijk en betaalbaar kan wonen en leven. Zich echt thuis kan voelen”. Esther Fleers, directeur bij Heijmans Vastgoed: “Dit is een mooie stap in het realiseren van een wijk met perspectief voor iedereen. Met kansen op goed onderwijs en werk. Met voor iedereen een goed huis en thuis en met een mooi openbaar gebied om elkaar te ontmoeten. We gaan dit samen doen”.

Reizende tentoonstelling

De gemeente Den Haag, Staedion en Heijmans gaan de buurten in met een reizende tentoonstelling, een unieke aanpak. Wethouder Balster: “We bezoeken bewoners drie keer op centrale plekken in hun eigen buurt. Elke buurt heeft zijn eigen kenmerken en buurtbewoners weten als geen ander wat er speelt of beter kan. Die kennis gebruiken we om voor elk van de drie buurten een eigen plan te maken”. Naast de reizende tentoonstelling zijn er voor bewoners ook nog spreekuren en mogelijkheden om digitaal geïnformeerd te worden.

Betere woningen en een sterkere buurt

Veel sociale woningen van Staedion zijn toe aan vernieuwing. 2.000 woningen worden aangepakt met sloop of renovatie. Voor alle gesloopte sociale huurwoningen worden nieuwe betaalbare sociale huurwoningen teruggebouwd en daar bovenop worden nog eens 750–1100 sociale woningen gebouwd. Bewoners krijgen de mogelijkheid om terug te keren naar woonruimte die passend is. Ook komen er 1.000 middeldure huurwoningen en 1.000 betaalbare koopwoningen bij. Zo kunnen mensen binnen de buurten wooncarrière maken, maar komen ook nieuwe sterkere schouders naar de wijk. Directeur Willem Krzeszewski van Staedion: “In Zuidwest moeten we inzetten op Stadsvernieuwing 3.0. Dus niet alleen aandacht voor goede en betaalbare huisvesting voor iedereen, maar ook voor onderwijs en werk in een veilige omgeving. Zo helpen we de mensen écht vooruit. Dat vraagt van alle betrokkenen om goed samen te werken en koersvast te blijven.”

Groene wijk

Eerder bleek dat bewoners het groen in de wijk waarderen. Door in meer variërende hoogtes te bouwen kunnen er meer woningen bijkomen, maar blijft er tegelijkertijd ruimte voor groen. Dit groen wordt aantrekkelijker gemaakt, door bijvoorbeeld het veranderen van grasvelden in parkjes, moestuinen of speelplekken. Bewoners kunnen elkaar daar ook meer en prettiger ontmoeten.

Samen voor een beter Zuidwest

Deze fysieke investeringen dragen bij aan de sociale aanpak van Zuidwest. Onderdeel hiervan is de Regiodeal, waarbij projecten de bewoners weer meer perspectief bieden, op werk of een schuldenvrije toekomst. Daarnaast is de Regiodeal de opmaat naar een Nationaal Programma, net zoals Rotterdam-Zuid. Wethouder Balster: “De gemeente kan en doet dit niet alleen. Maar samen met bewoners, corporaties, ontwikkelaars, ondernemers en partners en professionals die actief zijn in de buurt. Ook het Haagse bedrijfsleven en het rijk hebben we hierbij hard nodig”.

Planning

Met de reacties uit de drie buurten wordt voor iedere buurt een Nota van Uitgangspunten gemaakt. Deze worden de tweede helft van 2020 aan bewoners voorgelegd. Hierna volgt een uitwerking in concrete bouwplannen en plannen voor de inrichting van de openbare ruimte. Het eerste sloop- nieuwbouw project staat gepland voor 2023. Het duurt tot 2040 totdat alle delen van de wijken vernieuwd zijn.

Meer informatie: