Persbericht

Grote Integrale handhavingsactie tijdens start zomerseizoen Haagse kust

Gepubliceerd: 9 juli 2022Laatste wijziging: 9 juli 2022

Op vrijdag 8 juli vond een integrale handhavingsactie (IHA) plaats aan de kuststrook. Van Loosduinen tot aan Scheveningen vonden er acties plaats op het water, het strand, in de duinen, in de haven en op de boulevard. Het is het begin van de zomervakantie en door het mooie weer was het er aangenaam druk.

In het actiegebied ervaren bewoners en ondernemers met name in de zomer bij mooi weer veel drank-, drugs- en lachgasoverlast. Ook illegaal kamperen, straatracen (geluidsoverlast motoren/auto’s), parkeeroverlast en intimidatie zijn een grote ergernis in het gebied. Tijdens de actie werkten de gemeente Den Haag samen met politie, douane, Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee Rijksbelastingdienst, NVWA, Stedin, HTM, Inspectie Leefomgeving en Transport, Omgevingsdienst Haaglanden en de brandweer om de problemen in het gebied aan te pakken. Er waren meer dan 180 mensen op de been die op alle mogelijke overlast handhaven.

Burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen bezocht de actie. Van Zanen:

“Den Haag is de enige Nederlandse stad met 11 kilometer kust. Daar zijn we trots op, maar dat levert helaas ook overlast op. Daarom zijn we nu stevig aanwezig om zo veel mogelijk paal en perk aan die overlast te stellen.”
Fietsers op de boulevard
Fietsers op de boulevard

Fietsers op de boulevard en tenten in verboden gebied

De Handhavingsorganisatie heeft tijdens de actie maar liefst 45 bekeuringen uitgeschreven voor fietsen over de Boulevard. Dit gebied is bedoeld voor voetgangers en niet voor (snor)fietsers. Daarnaast hebben de handhavers 10 personen geïnformeerd dat het niet is toegestaan om met tenten of campers te overnachten in het kustgebied. 2 keer is er een boete uitgeschreven voor een tent in een verboden gebied. Ook was de Haagse Pandbrigade aanwezig met een bijzondere aandacht voor vakantieverhuur waar 1 keer misstanden zijn aangetroffen.

Agenten bij een camper
Agenten bij een camper
Agenten voeren een geluidsmeting uit
Agenten voeren een geluidsmeting uit

27 geluidsmetingen waarvan 15 te hard

Bij de verkeerscontrole zijn 27 geluidsmetingen gedaan waar 15 geluidsovertredingen uit kwamen. Hier kregen 11 voertuigen een WOK-status. WOK staat voor wachten op keuren en dat wil zeggen dat de auto niet de weg op mag voordat de eigenaar de auto of motor heeft laten herstellen en opnieuw bij de RDW heeft laten herkeuren. Deze personen moesten lopend hun reis vervolgen.

Een motorrijder vervolgt zijn reis te voet
Een motorrijder vervolgt zijn reis te voet

Verder zijn er 257 voertuigen gecontroleerd waar onder andere 3 personen zonder rijbewijs reden en 13 personen deze niet konden tonen. Ook is er 2 keer getint glas verwijderd en zijn er in 1 voertuig verdovende middelen aangetroffen. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft 12 taxi’s gecontroleerd waarvan er bij 6 taxi’s iets niet in orde was.

Man met koffers
Man met koffers

7 kilo onveraccijnsde tabak in beslag genomen

Meerdere samengestelde teams van politie, handhaving, NVWA, ODH, Stedin, brandweer en Douane, maar ook het HEIT controleerden 12 bedrijven en horecaondernemingen waarbij in 10 gevallen misstanden werden vastgesteld. Er werd opgetreden tegen uiteenlopende misstanden van geen leidinggevende aanwezig  tot problemen met electra-aansluitingen waarbij in één geval sprake van elektrocutiegevaar. De NVWA trof meerdere misstanden aan met de voedselveiligheid. Ook waren in veel ondernemingen de brandblussers niet op orde. De Douane heeft 7 kilo onveraccijnsde tabak in beslag genomen en in 4 ondernemingen waren er misstanden met onder andere de bedrijfsafvalcontracten. Het HEIT betrapte één bedrijfsleider erop dat die aan het werk was terwijl hij een uitkering ontving.

In beslag genomen tabak
In beslag genomen tabak
Een controle van de belastingdienst
Een controle van de belastingdienst

Gemeentelijke belastingdienst en Rijksbelastingdienst

De gemeentelijke belastingdienst heeft beslag gelegd op € 22.308,21. In 6 gevallen werd de belastingschuld direct voldaan en konden de eigenaren van voertuigen hun weg vervolgen. 5 voertuigen staan nog in de klem en mogen pas verder als zij de schuld voldaan hebben. In totaal zijn er 37 wielklemmen gezet. De Rijksbelastingdienst heeft een bedrag  € 1769,- aan belastingschulden geïnd. 10 personen kregen een aankondiging van beslag en zijn in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken de achterstallige belastingen te betalen. Gebeurt dit niet, dan wordt er alsnog beslag gelegd op voertuigen voor een bedrag van ruim  € 100.000,-.

Melden voor veilig en leefbare stad Den Haag

Het melden van misstanden draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk. De ervaring is dat overlastgevers en criminelen wegtrekken als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren. Veel mensen houden zich namelijk heel goed aan de regels en maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Dat is heel goed en zo kan er gerichter actie ondernomen worden. Dus werk mee en meld!

  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Meld vermoedens van misstanden met uitzendwerk bij Inspectie SZW.
  • Heeft u een melding over overlast Scheveningen?  Bel dan 14070 (kies optie 0 voor Scheveningen) of meld via Scheveningenmeldt.nl.

Actieplan Scheveningen

Om overlast in (vooral) de zomer tegen te gaan, is er ook in 2022 een actieplan Scheveningen. Dit actieplan is opgesteld samen met bewoners en ondernemers. De gemeente voert het actieplan uit in nauwe samenwerking met de politie en andere partners. Belangrijke thema’s zijn veiligheid, mobiliteit, gastvrijheid en communicatie. Voor meer informatie: kijk op Actieplan Scheveningen.