Persbericht

Gemeente wil zo snel mogelijk duidelijkheid over lesroosters komend schooljaar

Gepubliceerd: 22 juli 2022Laatste wijziging: 22 juli 2022

Afgelopen tijd hebben meerdere regionale media berichten geplaatst over een mogelijk vierdaagse schoolweek op een Haagse school voor speciaal onderwijs. Hier zijn nu vragen over gesteld door meerdere partijen uit de Haagse gemeenteraad. Het college wil zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Daarvoor gaat het contact zoeken met de Haagse schoolbesturen. Dit om inzichtelijk te krijgen hoe groot de eventuele problemen vlak voor aanvang van het nieuwe schooljaar zijn, welke mogelijkheden er zijn om die op te lossen en hoe de gemeente daarin kan ondersteunen.
Wethouder Hilbert Bredemeijer: ''Het is al langere tijd alle hens aan dek wat betreft het personeelstekort in het onderwijs. Dagelijks worden schooldirecteuren voor uitdagingen gesteld de roosters rond te krijgen. Er worden vele maatregelen genomen om ieder kind altijd onderwijs te kunnen blijven geven. Het eerlijke verhaal is dat het lerarentekort niet van vandaag op morgen is opgelost. Maar dat heeft wel onze gezamenlijke prioriteit. We doen al veel samen met onderwijsinstellingen, maar het probleem vraagt continu om bijsturing. Dit vergt een lange adem, maatregelen vanuit het Rijk en continu onze aandacht. Daarin werkt Den Haag samen met andere grote steden waar deze problemen dezelfde omvang hebben. We blijven samen met de Haagse schoolbesturen kijken hoe we kunnen ondersteunen bij de eventuele problemen bij het inroosteren van leraren. Hierbij zijn er waarschijnlijk geen makkelijke oplossingen maar op onze handen blijven zitten is zeker geen optie.''

Informatie

De gemeente wil zo snel mogelijk inzichtelijk krijgen hoe groot de eventuele problemen vlak voor aanvang van het nieuwe schooljaar zijn, welke mogelijkheden er zijn om die op te lossen en hoe de gemeente daarin kan ondersteunen. Daarom is er blijvend contact met de schoolbesturen.

Haagse Educatieve Agenda

De gemeente, schoolbesturen, kinderopvang en andere organisaties in de stad hebben samen een plan voor het onderwijs gemaakt, de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026. Hierin staan 4 ambities over het onderwijs in Den Haag voor de komende 4 jaar:

- Voldoende onderwijsprofessionals met een diploma die veel weten

- Prima leer- en ontwikkelomvang

- Goede hulp en een geschikte plek voor alle kinderen en jongeren 

- Onderwijs dat meehelpt aan de brede welvaart van Hagenaars