Persbericht

Gemeente regelt 24- uurs winteropvang voor Haagse dak– en thuislozen

Gepubliceerd: 27 oktober 2021Laatste wijziging: 27 oktober 2021

Dak- en thuislozen kunnen vanaf donderdag 4 november gebruik maken van 24-uursopvang aan De Lozerhof. Deze opvang biedt maximaal 160 opvangplekken voor 24-uursopvang tussen 4 november 2021 en 1 april 2022. Het college realiseert hiermee eenmalig de permanente winteropvang.

Op 7 oktober 2021 heeft de Raad twee moties aangenomen over het organiseren van permanente winteropvang. Om aan deze moties te kunnen voldoen realiseert het college hiermee een zogeheten permanente winteropvang.

Wethouder Arjen Kapteijns (Maatschappelijke opvang): De afgelopen periode is keihard gewerkt om slaapplekken voor de permanente winteropvang te realiseren. Dat was niet makkelijk. Een eigen plek geeft mensen veel rust, maar ook ruimte om aan de toekomst te werken. Daar gaat de permanente winteropvang bij helpen.

De opvang is vergelijkbaar met het afgelopen jaar, toen De Lozerhof vanwege de Coronamaatregelen is ingezet. Ook dit jaar worden Hagenaars zonder eigen (t)huis 24 uur per dag opgevangen. Het pand wordt momenteel geschikt gemaakt voor deze vorm van nood-huisvesting. Tegelijkertijd wordt de organisatie rondom de opvang hierop aangepast. Zo komen er meer begeleiders voor de bewoners, worden er dagactiviteiten ontwikkeld en zijn er extra mensen beschikbaar om te zorgen voor een veilige situatie in het pand en in de buurt om eventuele overlast tegen te gaan.

Als 'centrumgemeente' is de gemeente Den Haag verantwoordelijk voor de opvang van alle daklozen uit de regio (Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer. De permanente winteropvang wordt voor deze mensen opengesteld. Voor toegang dient er een duurzame relatie met Den Haag te zijn. Dit houdt in dat mensen bij het Dak- en thuislozenloket, cliëntenorganisaties, Barka, opvanginstellingen en/of handhavers bekend zijn. Tijdens de winterkoudeperioden, gevoelstempratuur onder nul, geldt de toelating volgens de reguliere winterkouderegeling. Omwonenden van De Lozerhof zijn hierover per brief geïnformeerd.

Meer informatie

- Raadsmededeling permanente winteropvang (RIS 310386)

foto: Straat Consulaat
foto: Straat Consulaat