Persbericht

Gemeente pakt alle vormen van uitbuiting aan

Gepubliceerd: 24 juni 2020Laatste wijziging: 24 juni 2020

Voorkomen, bestrijden en beschermen van slachtoffers: dat zijn de 3 pijlers van het Actieprogramma Mensenhandel 2020-2023. Bij zijn aanpak richt het stadsbestuur van Den Haag zich op seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Het is voor het eerst dat Den Haag een apart programma tegen mensenhandel heeft opgesteld.

Het actieprogramma ‘Naar een stad zonder uitbuiting’ sluit aan bij het profiel van Den Haag als internationale stad van Vrede & Recht. Waarnemend burgemeester Johan Remkes (Openbare orde en Veiligheid) en wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid) hebben het actieprogramma woensdag 24 juni aangeboden aan de gemeenteraad.

Mensen uitbuiten voor persoonlijk gewin door gebruik van dwang of misbruik van een kwetsbare positie: dat is mensenhandel (soms moderne slavernij genoemd). Mensenhandel is een vorm van ondermijnende criminaliteit met naar schatting duizenden slachtoffers in Nederland.

“Mensenhandel schendt een van de meest fundamentele mensenrechten: die van de persoonlijke vrijheid”, zegt Johan Remkes. “Mensenhandel komt ook in Den Haag en de regio voor. Met slachtoffers in de prostitutiebranche, maar we zien ze steeds meer ook in andere sectoren, zoals de land- en tuinbouw, de huishouding en de schoonmaakbranche”.

In Den Haag zijn jaarlijks gemiddeld 145 slachtoffers in beeld bij de hulpverlening. Remkes: “We vermoeden dat er meer slachtoffers van uitbuiting zijn dan we daadwerkelijk zien. Mensenhandel raakt bovendien niet alleen volwassenen, ook kinderen en jongeren worden slachtoffer”.

Wethouder Kavita Parbhudayal benadrukt dat het Actieprogramma Mensenhandel 2020-2023 stoelt op samenwerking tussen zorg én veiligheid. “Alleen een integrale aanpak waarin maatregelen op elkaar aansluiten, kan effectief zijn; een aanpak die slachtoffers beschermt en daders opspoort en vervolgt of anderszins aanpakt. Maar het liefst willen we natuurlijk slachtofferschap voorkomen en daarom krijgt preventie veel aandacht. Concrete acties zijn onder meer: voorlichting aan arbeidsmigranten, laagdrempelige anonieme chat voor jongeren (www.chattenhelpt.nl), meer online veldwerk door hulpverlening gericht op mannelijke, transgender en vrouwelijke sekswerkers, plus een gecoördineerd zorg- en ondersteuningsaanbod voor slachtoffers van mensenhandel”.

In het actieprogramma ‘Naar een stad zonder uitbuiting’ is afgerekend met de term ‘loverboys’. Die naam verbloemt dat het ook hier om mensenhandel en een keiharde vorm van criminaliteit gaat, namelijk de seksuele uitbuiting van minderjarigen en jongeren in de prostitutie en online. Ook het onder dwang moeten bedelen op straat valt onder (criminele) uitbuiting. Van arbeidsuitbuiting is sprake als arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zó slecht zijn dat de mensenrechten in het geding zijn.

Het actieprogramma en het raadsvoorstel kunnen hier worden gedownload.