Persbericht

Gemeente en bewindvoerders werken samen aan terugdringen schulden Haagse inwoners

Gepubliceerd: 26 september 2022Laatste wijziging: 6 oktober 2022

Veertien bewindvoerderskantoren en de gemeente Den Haag ondertekenden vandaag 'Het Haagse Convenant Beschermingsbewind’. Het Haagse convenant is een unieke samenwerking tussen bewindvoerders, branchevereniging en de gemeente Den Haag. In het convenant staan afspraken over de samenwerking tussen bewindvoerders en de gemeente. Het doel is om Haagse inwoners met problematische schulden beter in staat te stellen hun financiën zelfstandig te regelen.

In Den Haag staan 13.423 mensen onder bewind, 1.704 onder curatele en hebben 4.557 mensen een mentorschap. Steeds meer Haagse huishoudens hebben betalingsachterstanden. Eén op vijf heeft problematische schulden. Beschermingsbewind wordt door de kantonrechter uitgesproken als er sprake is van verkwisting en/of problematische schulden.

Er is nog altijd sprake van een grote toename van mensen met schuldenproblematiek. Om de inwoner te helpen is het belangrijk de juiste ondersteuning te bieden. Met dit convenant hebben de gemeente Den Haag en de aangesloten bewindvoerders afspraken gemaakt over begeleiding en de weg naar zelfredzaamheid van onze inwoners”, dat zegt wethouder Arjen Kapteijns (Sociale zaken en werk).

Hulp op maat

Dankzij het convenant kan de hulpverlening beter op de inwoner worden afgestemd. De geboden begeleiding en financiële ondersteuning is zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Gemeente en bewindvoerders zorgen ervoor dat, als dit passend is voor de inwoner, er begeleiding wordt georganiseerd op het gedrag en vaardigheden van de betrokken onder bewind gestelde. Bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen of coachingstrajecten. Daarmee wordt de financiële zelfredzaamheid vergroot en wordt de inwoner in staat gesteld om zo veel als mogelijk zelf zijn financiën te beheren.

Vertrouwen is het sleutelwoord om succes te bereiken. De brancheverenigingen zijn oprecht blij te merken dat de gemeente Den Haag zo positief op zoek is naar maximale samenwerking en dat vertrouwen als uitgangspunt wil nemen, dat zegt Rens Koelewijn, directeur van Branchevereniging Horus.

Deelnemende bewindvoerderskantoren

Wanneer de gemeente tot de conclusie komt dat de Haagse inwoner beschermingsbewind nodig heeft, verwijst de gemeente de Haagse inwoner uitsluitend door naar beschermingsbewindvoerders die het convenant hebben ondertekend, tenzij de Haagse inwoner specifiek om een andere partij vraagt. In het geval van een actieve verwijzing zal de gemeente de Haagse inwoner een lijst met professionele bewindvoerders (van convenantpartners) voorleggen, zodat de Haagse inwoner zijn/haar voorkeur kan aangeven. De inwoner weet dus altijd dat er een bewindvoerder is die voldoende kwaliteit en zekerheid biedt.

Schuldenproblematiek in beeld

Op basis van uitgebreid onderzoek heeft het Centraal Bureau voor Statistiek onderzocht hoeveel Nederlandse huishoudens in de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 oktober 2020 te maken hadden met geregistreerde problematische schulden. Hieruit blijkt dat ruim 8 procent van de Nederlandse huishoudens te maken heeft met problematische schulden. Ruim de helft van de huishoudens met schulden heeft jaarlijks minder dan 20.000 euro te besteden en heeft minder dan 1.000 euro aan vermogen. Een groot deel heeft zelfs een negatief vermogen.

Haags convenant beschermingsbewind