Persbericht

Gemeente Den Haag presenteert opknapplan voor Italiaanse buurt

Gepubliceerd: 6 juli 2022Laatste wijziging: 6 juli 2022

De gemeente Den Haag heeft de afgelopen tijd werk gemaakt van het opknappen van verschillende wijken in het Haagse stadsdeel Loosduinen. De herinrichting van de Italiaanse buurt vormt hier onderdeel van. In de buurt worden parkeervakken opnieuw vormgegeven, worden nieuwe bomen geplant en komt er een 15 km per uur verkeersregime. De Haagse gemeenteraad is vandaag geïnformeerd over het plan voor deze wijk.
Wethouder Hilbert Bredemeijer: ‘‘Er wordt hard gewerkt om de leefbaarheid van Loosduinen verder te vergroten. Onder meer door het stadsdeel te vergroenen en de buitenruimte op te knappen. We zijn er nog niet, maar ik ben trots op de stappen die de afgelopen tijd samen met de inwoners van Loosduinen zijn gezet. Het plan voor de Italiaanse buurt is een mooi voorbeeld van onze verdere investeringen in het stadsdeel.’’

Groener, ontmoeten & verbetering verkeersveiligheid

Het is de bedoeling dat de zogeheten kroonoppervlakte van de bomen in de Italiaanse buurt met 1600m2 gaat toenemen. Hierdoor wordt de buurt vergroend en wordt hittestress tegengegaan. In de buurt komen extra bankjes om op te rusten en te ontspannen. Ook wordt gewerkt aan de verkeersveiligheid door nieuwe heldere routering voor voetgangers aan te brengen en een verkeersregime van 15 km per uur in te voeren. De buurtbewoners zijn via onder meer (online) bijeenkomsten betrokken bij de totstandkoming van het plan.

Ontwerp Italiaanse buurt

Ter inzage

Het plan wordt tussen 22 augustus en 2 oktober ter inzage gelegd. Bewoners uit de Italiaanse buurt en daarbuiten kunnen tijdens periode een zogeheten zienswijze indienen via de e-mail naar nieuwwaldeckknaptop@denhaag.nl of via de post naar College van burgemeester en wethouder Den Haag, postbus 12600, 2500DJ Den Haag onder vermelding van zienswijze Voorontwerp Italiaanse Buurt.

Programma Opknapplannen

Om het Haagse stadsdeel Loosduinen op te knappen zijn zogeheten Programma Opknapplannen voor Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve opgesteld. De herinrichting van de Italiaanse buurt is onderdeel van het opknapplan Nieuw Waldeck.