Persbericht

Gemeente Den Haag: fors hogere boetes voor afval dumpen

Gepubliceerd: 14 juli 2021Laatste wijziging: 13 juli 2021

Er komen fors hogere boetes voor het dumpen van afval. Wie vuilniszakken naast de daarvoor bedoelde ondergrondse restafvalcontainers (orac’s) plaatst, kan een kostenverhaal (boete) verwachten van 200 euro. Dat was tot nu toe 126 euro bij de eerste en 160 euro bij de tweede overtreding.

Ook wordt voorgesteld om op zondagen bijplaatsingen weg te halen en komt er cameratoezicht bij plekken waar veel wordt gedumpt. Wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte) maakt die plannen vandaag bekend namens het College van de gemeente Den Haag.

Bredemeijer: "Een klein deel van de inwoners in Den Haag maakt de stad vies. De gemeente ruimt het steeds weer op met in totaal bijna 1.000 medewerkers. Uiteraard doen we dat samen met heel veel betrokken inwoners die hun eigen straat schoonmaken, meldingen doen via 14070 of een orac adopteren. Teleurstellend genoeg gaat het daarna vaak opnieuw mis, omdat viespeuken steeds weer niet hun afval netjes opruimen in een prullenbak of een orac. Het voelt als dweilen met de kraan open. Wie niet horen wil, moet maar voelen."
Bredemeijer: "Met name op maandagochtend zien we dat het afval in wijken als Transvaal, Moerwijk en Laakkwartier hand over hand toeneemt. Meeuwen trekken de zakken open waardoor het vuilnis overal op straat belandt. De goeden moeten niet onder de kwaden lijden. Je moet 's ochtends met de kinderen naar school kunnen zonder dat je over een afvalberg heen moet stappen. Daar schrik ik echt van en ik trek het me aan."

Extra maatregelen

Om het afvalprobleem tegen te gaan in een groeiende stad, kondigt de gemeente daarom extra maatregelen aan. Naast de hogere boetes komt er een pilot met cameratoezicht die eind dit jaar van start moet gaan. Ook is inzichtelijk gemaakt hoeveel geld er jaarlijks nodig is voor het ophalen van bijplaatsingen op zondag. Dat gebeurt nu alleen nog op zaterdag. 

Bredemeijer: "Hoewel de stad nooit 100 procent schoon wordt zolang het gedrag niet verandert, verwachten we dat we met deze aanpak van zowel hogere boetes als het voorstel voor het weghalen van bijplaatsingen op zondag én het gebruik van cameratoezicht een stap de goede richting in zetten. Hiermee laten we zien dat we als gemeente echt doen wat we kunnen.” De wethouder heeft het voorstel met de plannen gestuurd naar de gemeenteraad.

Gemiddeld worden er 3500 keer per jaar kosten verhaald op afvaldumpers. Door het hogere bedrag worden er extra inkomsten gegenereerd om de stad schoon te maken. De boete voor heterdaadjes blijft 95 euro. Ondanks een lobby van de gemeente Den Haag wil het Rijk vasthouden aan een gelijk bedrag in het hele land. Het Rijk stelt het bedrag vast en int die ook.

Schone stad

Eerder presenteerde de wethouder een plan Schone Stad voor 2021-2022, met daarin nieuwe acties zoals handhaving in burger, voorlichting in andere talen dan de Nederlandse taal, een pilot met vaste brengdagen voor grofvuil en twee poetsacties per jaar waarbij bewoners prikkers en andere schoonmaakmiddelen kunnen krijgen om mee te helpen.

Ondergrondse containers

Ook worden dit jaar de laatste ondergrondse containers uitgerust met sensoren. Eind januari is gestart met het dynamisch inzamelen in het stadsdeel Segbroek. Dit betekent dat containers worden geleegd aan de hand van de gegevens van de vulgraadsensoren. Aan de hand van de meetgegevens wordt bepaald wanneer de container vol is en moet worden geleegd. Snel vullende containers worden vaker geleegd, en containers die minder snel vullen, juist minder vaak. 

Sinds 14 april worden ook de containers in stadsdeel Centrum, waaronder de containers in de wijk Transvaal, en vanaf begin juni in Escamp geleegd aan de hand van de vulgraadsensoren. Sinds deze maand starten we met het dynamisch inzamelen in Laak, Haagse Hout, Scheveningen en Loosduinen. In principe worden eind dit jaar alle containers op basis van de vulgraadsensoren geleegd.

Wethouder Bredemeijer:
Wethouder Bredemeijer: "Wie niet horen wil, moet maar voelen." Foto: Valerie Kuypers / gemeente Den Haag.