Persbericht

Fatma Suslu-Yigitturk wint Kartiniprijs 2019 (Haagse emancipatieprijs) met project ‘de Moederklas’

Gepubliceerd: 11 maart 2019Laatste wijziging: 2 april 2019

Met haar initiatief ‘de moederklas’ heeft Fatma Suslu-Yigitturk de Kartiniprijs 2019 gewonnen. Zij kreeg de Haagse emancipatieprijs op Internationale Vrouwendag, tijdens de bijeenkomst ‘Haar stem, haar toekomst’, uit handen van emancipatiewethouder Bert van Alphen.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking werd de eerste van de vanaf nu jaarlijkse emancipatielezing gehouden en vond een geanimeerd debat plaats tussen de aanwezigen. De wethouder kreeg meerdere bruikbare suggesties voor het beleid voor de komende jaren.

School voor moeders

De Kartiniprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een organisatie of persoon die op bijzondere wijze bijdraagt aan gelijkwaardige positie en participatie van vrouwen en mannen in Den Haag. Alle genomineerde projecten voldeden ruimschoots aan de doelstelling. Bert van Alphen:

De moederklas is een heel mooi initiatief. Onderwijs is een belangrijke manier om jezelf te ontwikkelen, maar voor moeders met kleine kinderen is naar school gaan vaak moeilijk te organiseren. Met dit initiatief krijgen deze vrouwen echt de mogelijkheid op een andere toekomst.

Tijdens het debat met de aanwezigen werd de oproep om de Moedermavo officieel te herintroduceren met applaus ontvangen. De wethouder gaf aan hierover al in gesprek te zijn met Haagse onderwijspartners.

Kartiniprijs - juryrapport

Het juryrapport schrijft dat met de moederklas jonge moeders de mogelijkheid krijgen om hun startkwalificatie te behalen, daardoor deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt en weerbaarder worden tegen invloeden vanuit de maatschappij - zoals vooroordelen of discriminatie.

Met de inzet van Fatma is de pilot van de Moederklas uitgegroeid tot succes met een hoog slagingspercentage.

De twee andere genomineerden voor de prijs waren Hafida Amjoaud en Salima Kharkhache.

De Stem van de Vrouw - start van een traditie

Dit jaar was de eerste keer dat de, vanaf nu jaarlijkse, emancipatielezing werd gehouden. De lezing werd gegeven door twee vrouwen: Magda Römgens en Fatima Akchar. Samen schetsten zij een beeld van de emancipatiebeweging door de jaren heen, wat er wel en niet bereikt is en hoe de stem van de vrouw nog beter gehoord kan gaan worden. De jaarlijkse lezing zal voortbouwen op het gedachtegoed van de in 2016 overleden feministe Ria Sikkes. Zij zette zich vooral in voor de emancipatie van de ‘gewone’ werkende vrouw. Bert van Alphen:

Veel bekende feministes zijn hoogopgeleide, blanke vrouwen. Ik wil met deze lezing uitdragen dat we de stem van alle vrouwen hoorbaar moeten maken. Want het recht op gelijke kansen en gelijke behandeling geldt voor iedereen.

Over Internationale Vrouwendag

De jaarlijkse viering van Internationale Vrouwendag is een initiatief van de Gemeente Den Haag in samenwerking met Stichting Sarita, PEP Den Haag, Stichting Kaabassi, COC Haaglanden en Stichting Yasmin. In Den Haag is de week van 8 maart 2019 uitgeroepen tot ‘Week van de vrouw’ en is het thema 100 jaar stemrecht voor vrouwen. De gemeente wil hiermee vrouwen uit alle lagen van de Haagse bevolking stimuleren en inspireren om zichzelf en elkaar te helpen ambities te verwezenlijken en verworven rechten en vrijheden te delen met andere vrouwen.

Fatma Suslu-Yigitturk wint Kartiniprijs 2019 (foto: Valerie Kuypers)
Fatma Suslu-Yigitturk wint Kartiniprijs 2019 (foto: Valerie Kuypers)