Persbericht

Extra woningen voor acuut woningzoekenden

Gepubliceerd: 13 oktober 2021Laatste wijziging: 13 oktober 2021

Het stadsbestuur gaat de komende tijd honderden extra woonruimtes realiseren voor mensen die op wachtlijsten staan om uit te stromen uit zorg- en opvanglocaties. Mensen die na een periode van zorg of begeleiding klaar zijn om zelfstandig te wonen en anders een sociale huurwoning toegewezen hadden gekregen, maar voor wie nu geen woonruimte beschikbaar is.

  De nood is hoog en de gemeente zet alles op alles om dit op een evenwichtige en verantwoorde manier voor elkaar te krijgen. De gemeente kan deze opgave echter niet alleen oplossen en zoekt hierbij samenwerking met buurten, wijken en (zorg)partners in de stad. Bewonersorganisaties uit de hele stad gingen vanavond in gesprek over de plannen met Burgemeester Van Zanen en de wethouders Balster, Kapteijns en Parbhudayal.

  Met dit plan zet de gemeente een grote stap. Met de realisatie van deze extra woningen worden acuut woningzoekenden aan een huis geholpen, zonder dat dit leidt tot een langere wachttijd voor regulier woningzoekenden. Het tekort aan woningen is op alle plekken in de stad zichtbaar. Daarom wordt er gezocht naar creatieve, tijdelijke of duurzame oplossingen voor extra woningen. Door nieuwbouw, transformeren of tijdelijke woonunits te plaatsen, kleinschalig en verspreid over de stad. Naast het urgentieprogramma sociale woningbouw is deze stedelijke strategie opgesteld om het tekort aan woningen voor deze doelgroep evenwichtig en verantwoord in te lopen.

  Er zijn op korte termijn 1.300 woonplekken nodig en woningen zijn schaars en duur. Dit is bovenop de 550 woningen die corporaties toewijzen. Dit is een fors aantal, maar wel noodzakelijk om doorstroom mogelijk te maken. Met dit plan geven we aan hoe we ongeveer 400 woonplekken in Den Haag gaan toevoegen. Van de regiogemeenten verwachten we dat zij 300 woonplekken toevoegen.

  De mensen die nu in zorg- of opvanglocaties verblijven en in staat zijn om zelfstandig te wonen, bezetten nu plekken in opvang en zorg, die dus niet beschikbaar zijn voor mensen die dat wel nodig hebben. Het gevolg is dat mensen niet kunnen beginnen met hun re-integratie in de samenleving, er is een toename van wachtlijsten en oplopende kosten. Ook statushouders kunnen door het tekort aan woningen niet uitstromen uit een AZC. En ook zij kunnen niet volwaardig starten met hun deelname aan de maatschappij.

  Volgens het stadsbestuur is niets doen geen optie meer. Deze mensen, die afhankelijk zijn van de hulp van de gemeente, moeten de kans krijgen weer volwaardig mee te doen in de maatschappij. Ook als Internationale stad van Vrede en Recht heeft de gemeente Den Haag de verantwoordelijkheid om mensen die gevlucht zijn en een verblijfsstatus hebben gekregen hier een woonplek te bieden.

  Doorbraakplan (PDF, 1,3 MB)