Den Haag - Een (t)huis voor iedereen – wethouder Van Alphen lanceert ambitieus plan om daklozenopvang te verbeteren

Persbericht

Een (t)huis voor iedereen – wethouder Van Alphen lanceert ambitieus plan om daklozenopvang te verbeteren

Gepubliceerd: 19 december 2018Laatste wijziging: 31 januari 2019

Teveel mensen slapen op straat. Of in ongeschikte, tijdelijke opvanglocaties. Om de opvang en begeleiding van het groeiende aantal dak- en thuislozen te verbeteren, lanceert Den Haag het Tien Punten Plan Maatschappelijke Opvang. Kern van dit plan is: een ondersteuningsplan voor iedere dakloze, uitbreiding van het aantal -kleinschaligere- locaties en passende woonvormen, de mensen op straat eerder in beeld krijgen en inzetten op preventie.

Bert van Alphen, wethouder Maatschappelijke Opvang:

Maatschappelijke opvang is bedoeld als tijdelijke voorziening; geen vangnet, maar een springplank. We moeten er dus voor zorgen dat mensen vanuit de opvang kunnen doorstromen naar
een geschikte woonsituatie, met de begeleiding die daarbij nodig is.

Het aantal dak- en thuislozen wordt steeds groter en hun problemen diverser. Op dit moment blijven mensen onnodig lang in de maatschappelijke opvang, vooral omdat er geen woningen beschikbaar zijn waar deze mensen na hun eerste opvangperiode naar toe kunnen. De huizenmarkt zit op slot en er is gebrek aan sociale woningbouw, zeker voor de meer kwetsbare doelgroepen.

De toenemende druk op de maatschappelijke opvang en de complexere problematiek vraagt om een integrale aanpak. Hierbij spelen de zorgsector en de woningmarkt een belangrijke rol. Daarom is samenwerking met de andere grote steden en eventueel het Rijk nodig.

Het plan is in nauwe samenwerking met de doelgroep en met de opvangorganisaties tot stand gekomen. Van Alphen:

De mensen in de stad hebben niets aan papieren oplossingen. Het gaat er om dat de plannen aansluiten bij de werkelijkheid op straat. Dat mensen zich er in herkennen, zich aangesproken
voelen en dat ze ook uitvoerbaar zijn.

Om de mensen die geen eigen thuis hebben beter te kunnen begeleiden, is het belangrijk dat zij zich openstellen voor hulpverlening. Dit betekent dat er extra mensen ingezet worden om contact te leggen met de mensen op straat, een luisterend oor te bieden en van daaruit te zoeken naar passende ondersteuning.

De afgelopen maanden zijn al concrete stappen gezet om de opvang te verbeteren. Zo is er nu een permanente winteropvang en is er aan de Sportlaan een nieuwe locatie gevonden voor mensen die er aan toe zijn doelgericht aan hun re-integratie te werken. Eind deze maand zullen de eerste mensen hier naartoe verhuizen.Bert van Alphen.

De aanpak van de daklozenproblematiek is een zaak van iedereen in de stad. Het is dus belangrijk dat we, met respect voor elkaars mogelijk- en onmogelijkheden, zoeken naar de beste oplossingen. Op die manier werken we samen aan een Den Haag waar voor iedereen een plek is.

Meer informatie

Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang (RIS301432)

Bekijk de video Den Haag verbetert opvang en begeleiding van dak- en thuislozen (YouTube-kanaal van de gemeente)