Persbericht

Een bruisend winkelcentrum en meer verbondenheid in Kom Loosduinen

Gepubliceerd: 10 juli 2020Laatste wijziging: 13 juli 2020

In de wijk Kom Loosduinen, het oudste deel van het stadsdeel, hebben bewoners en ondernemers samen met de gemeente en andere wijkpartners voor het eerst een gezamenlijke Wijkagenda gemaakt. Samen zijn de belangrijkste verbeterpunten voor de wijk bepaald: een bruisend winkelcentrum en meer onderling contact onder bewoners. Donderdag overhandigde het bestuur van het wijkberaad Kom Loosduinen de Wijkagenda aan stadsdeelwethouder Hilbert Bredemeijer. Met deze Wijkagenda wordt tot en met 2024 internsief samengewerkt aan een betere wijk. 

Hilbert Bredemeijer:

“Geweldig dat bewoners en ondernemers hun steentje hebben bijgedragen aan deze gloednieuwe wijkagenda. Het laat zien dat zij enorm betrokken zijn bij de toekomst van hun wijk, dat waardeer ik enorm. Deze wijkagenda is een mooie stap voor een meer verbonden en bruisende wijk Kom Loosduinen. Hier kunnen we mee aan de slag.”

Minder leegstand en meer verbondenheid 

De bewoners willen graag een aantrekkelijker winkelcentrum: een divers winkelaanbod, minder leegstand en meer activiteiten voor en door de bewoners van de wijk. De gemeente is daarom begonnen met het tijdelijk herinrichten van het Loosduinse Hoofdplein, in afwachting van een grotere aanpak van het winkelcentrum. Er is meer groen gekomen en de bankjes zijn anders neergezet. 

Een tweede verbeterpunt is een grotere onderlinge verbondenheid in de wijk. De wijk vindt dat buren elkaar weer moeten kennen. Bijvoorbeeld doordat oude en nieuwe bewoners samen activiteiten organiseren. De actie ‘Leer je buren kennen’, waarbij iedereen in de wijk een orchidee heeft ontvangen met daarbij een uitnodigingskaart voor de buren om eens koffie komen te drinken, is een eerste stap. In het verlengde hiervan start na de zomer het Wijkbudget, waarmee bewoners 30.000 euro kunnen verdelen voor projecten om de ontmoeting in de wijk te stimuleren en de verbondenheid tussen bewoners te vergroten.  

Thijs Zaat, wijkberaad Kom Loosduinen:

“Wij vertrouwen er op dat Kom Loosduinen in 2025 beter, socialer en levendiger zal zijn. De gemeente speelt een belangrijke rol bij het realiseren van alle doelstellingen. Maar de bewoners van de wijk en het wijkberaad zijn de sleutel tot het succes. Door te blijven meedenken en –doen, en bijvoorbeeld de nieuwe buren eens uit te nodigen voor een kopje koffie, kunnen we Kom Loosduinen socialer en bruisender maken.”

Zes wijkagenda’s 

In de Wijkagenda staan de belangrijkste prioriteiten van de wijk, waarbij iedere partij de komende vier jaar meehelpt om deze agenda uit te voeren. De gemeente is in 2019 hiermee, als proef, in 6 wijken begonnen. De Wijkagenda van Kom Loosduinen is als eerste van deze 6 wijkagenda’s klaar. Vanaf deze zomer zijn ook de andere pilots klaar en maken we de balans op voor de rest van de stad.

Wethouder Martijn Balster (Wijken):

“Deze wijkagenda’s zijn via een nieuwe werkwijze tot stand gekomen. De wijkagenda is samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen uit de wijk gemaakt, waarbij men vanaf het begin aan tafel zat. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen weten namelijk het beste wat er nodig is in hun buurt of wijk. En zo zijn we bij de oplevering van de Wijkagenda ook samen eigenaar bij de uitvoering ervan.”