Persbericht

Door camera’s significant minder bijgeplaatste vuilniszakken bij afvalcontainers

Gepubliceerd: 25 mei 2023Laatste wijziging: 25 mei 2023

Vorig jaar heeft de gemeente Den Haag een experiment uitgevoerd met cameratoezicht bij afvalcontainers. Hieruit is gebleken dat het ophangen van camera’s het aantal zogeheten bijplaatsingen significant heeft verminderd. Gemiddeld nam het percentage bijgeplaatste vuilniszakken bij containers met een camera af met 60% procent, tegenover 37% in dezelfde periode op locaties zonder camera’s. Ondanks dat de camera’s bijna 700 overtredingen hebben opgenomen zijn er geen boetes uitgedeeld. Op basis van de camerabeelden kon namelijk niet de identiteit van de daders worden vastgesteld. Gezien het significante effect op bijplaatsingen gaat de gemeente Den Haag het experiment in aangepaste vorm herhalen.
Wethouder Anne Mulder: ''Dag in dag uit werken honderden collega’s keihard om onze stad schoon te houden. Hier voelen we ons verantwoordelijkheid voor. Want een schone straat draagt ontzettend bij aan het woonplezier. Maar we doen meer. We zetten in op communicatiecampagnes, handhaving en de inzet van onze bewoners als wijkambassdeurs. Ook camera’s kunnen ons helpen bij het doel om de stad zo schoon mogelijk te houden. In het volgende experiment gaan we kijken of we toch overtreders een boete kunnen opleggen. Daarnaast willen we nagaan wat het langere termijneffect is van het ophangen van de camera’s. Waarschijnlijk gaan we voor het nieuwe jaar starten met de nieuwe proef. ''

Conclusies 1e experiment

Uit het experiment blijkt dat cameratoezicht preventief werkt. Op twaalf van de veertien locaties waar camera’s stonden, is het aantal bijplaatsingen significant meer gedaald dan in de rest van Den Haag. Er zijn zowel echte als dummy-camera’s opgehangen. Het effect van de dummy’s was groter. Waarschijnlijk was het effect van de dummy’s groter omdat ze dichter bij de containers konden worden neergezet.

 

Tijdens het experiment zijn er bijna 700 bijplaatsingen opgenomen. Gemiddeld één per dag op elke cameralocatie. Dit laat zien dat het aantal bijplaatsingen weliswaar is gedaald door de camera’s, maar er nog steeds afvalzakken naast de containers werden geplaatst. In driekwart van de gevallen was de bijplaatser duidelijk in beeld. Maar het is niet gelukt de identiteit van deze overtreders op basis van de camerabeelden vast te stellen.

Steun

Het ophangen van camera’s bij avalcontainers kan rekenen op veel steun. Toen de camera’s werden neergezet voor het experiment, kregen de installateurs van sommige voorbijgangers al complimenten en bedankjes. Bijna alle berichten die mensen stuurden naar het speciaal voor dit experiment geopende mailadres waren positief: veel mensen vroegen of er een camera in hun straat kon worden neergezet. De respondenten die de online vragenlijst invulden waren ook positief:78% vond het cameratoezicht een (heel) goed idee.