Persbericht

Den Haag Winkelstad; onderscheidend, aantrekkelijk en schoon, heel & veilig

Gepubliceerd: 7 april 2021Laatste wijziging: 7 april 2021

Een flink deel van de Haagse winkeliers moet op dit moment nog werken binnen de beperkingen van de coronamaatregelen. Dat vraagt veel van onze ondernemers. ‘Ik heb bewondering voor de creativiteit en het doorzettingsvermogen dat ik op veel plaatsen zie‘ zegt wethouder Economie Saskia Bruines. ‘Juist daarom richt ik mij nu al op de toekomst; als de beperkingen verdwijnen wil de retailsector snel weer volop aan de slag. Daarom is het Actieprogramma Den Haag Winkelstad in het College vastgesteld. Het actieprogramma zet in op 3 doelen; het versterken van het ondernemerschap, aantrekkelijke openbare ruimte in de winkelgebieden en een kwalitatief hoogwaardig en divers winkelaanbod. De focus ligt vooral op het het ondersteunen van lokale, Haagse ondernemers. “Onze ‘local heroes’ maken Den Haag als winkelstad uniek en aantrekkelijker voor bezoekers”, aldus Saskia Bruines. Voor dit plan trekt het College 900.000 euro per jaar uit.

“We willen dat Den Haag een fijne plek is voor bezoekers, eigen inwoners en ondernemers. De winkelgebieden dragen bij aan de leefbaarheid van de stad, hebben een aantrekkingskracht op bezoekers van buiten Den Haag en zorgen voor werkgelegenheid in onze stad. Met maar liefst circa 24.000 banen, is de retailsector, op de Rijksoverheid na, bovendien de grootste werkgever van Den Haag. De coronacrisis heeft enorm veel impact op onze retailers. Dit plan, dat al ontstond voor de coronacrisis en ook verder vooruit kijkt, biedt de retailers een extra steuntje in de rug.”

Wat gaan we doen?

1. Lokale ondernemers zorgen voor een onderscheidend aanbod en hebben een sociaal verbindende rol in winkelgebieden. De gemeente Den Haag onderstreept dit en ziet deze unieke, beeldbepalende ondernemers graag in zowel de binnenstad als in de buurten en wijken. Daarom zetten we in op het versterken van lokaal ondernemerschap. De grote ketens hebben veel kennis in huis om te blijven innoveren. Voor kleinere, lokale ondernemers is dat soms lastiger. Het Haags Retailpunt ondersteunt, informeert en inspireert de Haagse ondernemers om te vernieuwen, bijvoorbeeld als het om digitaliseringsvraagstukken gaat.

2. De basis moet op orde zijn: de openbare ruimte in de winkelgebieden moet schoon, heel en veilig zijn. Want hoe prettiger het voor de bezoeker is in het winkelgebied, des te beter kan de ondernemer een boterham verdienen. Ook willen we voor aan aantal Haagse winkelgebieden de verblijfskwaliteit verhogen zoals bij winkelcentrum Loosduinen, de Weimarstraat en de Theresiastraat. Samenwerken met vastgoedeigenaren, ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden is hierbij cruciaal.

3. Den Haag moet een attractieve winkelstad blijven. Dat doen we door in te zetten op minder maar wel bétere winkelgebieden. Wanneer de ondernemers verenigd zijn in een collectief, komt dat de uitstraling en attractiviteit van een straat ten goede. We streven dan ook naar het behouden van en uitbreiden van BIZ (Bedrijven InvesteringsZone) gebieden. Waar mogelijk proberen we, samen met het bestuur van een collectief en de aanwezige vastgoedeigenaren, een goede mix aan winkels en horeca te realiseren.

Tot slot wordt voor een aantal afzonderlijke Haagse winkelgebieden/straten actie ondernomen. Denk hierbij aan het opstellen van een herontwikkelingsplan voor de Megastores. De herinrichting van de Badhuisstraat en Boekhorststraat. Het opstellen van een plan door ondernemers en vastgoedeigenaren om de uitstraling en identiteit van een aantal winkelstraten in de binnenstad (Schoolstraat, Spuistraat, Venestraat, Vlamingstraat en Wagenstraat) als één gebied te verbeteren.

Prettig winkelen in Den Haag