Persbericht

Drie growshops in Den Haag aangepakt

Gepubliceerd: 8 april 2021Laatste wijziging: 8 april 2021

Bij integrale controles door het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) zijn bij drie winkels in Den Haag goederen aangetroffen die gebruikt worden voor illegale hennepteelt. Deze goederen zijn in beslag genomen. Het gaat om winkels aan de Apeldoornselaan, de Lekstraat en de Weimarstraat. Bij de controle waren verschillende gemeentelijke diensten, de politie, de Omgevingsdienst Haaglanden en de Belastingdienst betrokken.

Ondermijnende criminaliteit bij growshops

Het HEIT controleert of er sprake is van malafide bedrijvigheid. Bij alle drie de winkels bleken er zaken niet op orde te zijn. Hoewel de winkels zich voordeden als tuincentrum, verkochten deze ondernemers middelen die bedoeld zijn voor professionele hennepteelt. Voorbereidingshandelingen voor illegale hennepteelt zijn sinds 2015 verboden, omdat dit soort growshops vaak de onderwereld faciliteren bij criminele hennepteelt en -verhandeling.

Onder meer tuinaarde, groeimiddelen voor hennepplanten en ventilatoren die zorgen voor de luchtcirculatie in afgesloten hennepkwekerijen zijn in beslag genomen.

Burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen: “Ondermijning is funest voor en goed functionerende samenleving. Het is duidelijk dat deze tuincentra geen hyacinten lieten groeien, maar hielpen met hennep kweken. Daar treden we tegen op.”

Eén van de controles vond plaats op de Weimarstraat. Dat is voor de gemeente Den Haag een focusgebied om ondermijning tegen te gaan. Afgelopen jaar heeft burgemeester Van Zanen een vergunningsplicht ingevoerd voor ondernemers van een deel van de Weimarstraat en de Beeklaan omdat de leefbaarheid, de veiligheid en het ondernemersklimaat daar onder druk staan. Daarnaast worden in het gebied regelmatig dit soort integrale controles worden gehouden.

Bestuurlijke opvolging

Na de controles worden bestuurlijke rapportages opgesteld voor de burgemeester van Den Haag. Daarnaast onderzoekt de gemeente de panden op het gebruik en de bestemming. Zodra alle geconstateerde feiten en omstandigheden duidelijk zijn, zal de burgemeester passende maatregelen nemen richting deze growshops. Daarbij is (tijdelijke) sluiting één van de mogelijkheden.

Haags Economisch Interventie Team

Het HEIT is een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten, politie, Belastingdienst, Douane, Inspectie SZW, UWV, drie omgevingsdiensten en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Het team werkt in Den Haag en daarbuiten om malafide bedrijvigheid en misstanden in de prostitutie aan te pakken. Het HEIT pakt ondermijnende georganiseerde criminaliteit aan zoals mensenhandel, belastingontduiking, heling, schijnbeheer en/of de misbruik van de vergunningen.

Wilt u ook iets melden?

Meldingen voor het HEIT kunnen worden doorgegeven via 14 070 of bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.