Persbericht

Den Haag wil vaccinatiegraad verhogen

Gepubliceerd: 5 april 2019Laatste wijziging: 5 april 2019

De gemeente Den Haag wil dat meer kinderen worden inge├źnt tegen infectieziektes. Dit schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van mazeleninfecties op een kindercentrum in Den Haag.

Op een kindercentrum in Den Haag is bij drie kinderen mazelen geconstateerd. Bij een vierde kind wordt nog onderzocht of hier ook sprake was van mazelen. De GGD Haaglanden acht het wel zeer waarschijnlijk dat dit het geval is. Geen van de kinderen was gevaccineerd, deels omdat de vaccinatie tegen de mazelen pas vanaf de leeftijd van veertien maanden gegeven wordt.

In de brief aan de gemeenteraad geeft wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg en Jeugd) een update over de infecties. Daaruit blijkt dat uit het lopende bron- en contactonderzoek door GGD Haaglanden geen nieuwe bevestigde gevallen van mazelen zijn gekomen. De bronbesmetting is zeer waarschijnlijk in het buitenland opgelopen.

In dezelfde brief schrijft de wethouder dat

de recente gebeurtenissen in het kindercentrum in Den Haag, de huidige discussie over nut en noodzaak van vaccineren en natuurlijk het gevaar van een verder dalende vaccinatiegraad nopen het college echter om extra maatregelen te nemen.

Een dalende vaccinatiegraad voor besmettelijke infectieziekten verhoogt het risico op onder andere mazelen. Om grote verspreiding van besmettelijke infectieziekten te voorkomen, is een vaccinatiegraad van 95% of hoger nodig. In 2017 was de vaccinatiegraad in Den Haag 89,4 procent. In juni 2019 zal het percentage over 2018 bekend worden.

Het college stelt voor om het hele proces van vaccinaties onder de loep te nemen. Zijn de locaties goed? Is de informatieverstrekking voldoende en via de juiste kanalen? Ouders die een vaccinatie hebben gemist, moeten zo snel mogelijk alsnog hun kind kunnen laten inenten. Daar zit nu soms weken tussen. Naast dat het college heel kritisch wil kijken naar de eigen processen, wil ze ook in gesprek met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis. In dat gesprek wil ze de staatssecretaris vragen om een onlangs door de Tweede Kamer aangenomen motie op te pakken. Deze motie roept de regering op om de mogelijke varianten die bijdragen aan het verhogen van de vaccinatiegraad te onderzoeken op effectiviteit en wenselijkheid, zodat bij een verdere daling van de vaccinatiegraad snel tot besluitvorming kan worden overgegaan. Den Haag komt voor de zomer met een plan van aanpak.

Wethouder Parbhudayal:

Als je als wethouder Zorg en Jeugd weet dat met een vaccinatiegraad lager dan 95 procent niet alle kinderen beschermd zijn tegen ziektes, zie ik het als mijn plicht om er alles aan te doen om dat doel wel te halen. Ik wil dat alle mensen hun kinderen laten inenten en als ze dat om wat voor reden dan ook niet doen, omdat ze te weinig of verkeerde informatie hebben, of puur om praktische redenen, dan moeten we daarmee aan de slag. Vaccinatie is een kwestie van onze kinderen beschermen en het is een kwestie van elkaars kinderen beschermen. Ik wil er als wethouder Zorg alles aan doen dat onze kinderen in vrijheid, veilig en gezond op kunnen groeien.

Meer informatie

vaccinatie baby