Persbericht

Den Haag wil officiële status Nationaal Park Hollandse Duinen

Gepubliceerd: 9 december 2020Laatste wijziging: 9 december 2020

Vandaag is de officiële status van ‘Nationaal Park’ aangevraagd door Hollandse Duinen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit is een samenwerking van Dunea, Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag en tientallen gebiedspartners in de drukste provincie van Nederland. De ambitie van dit nationaal park is een duurzaam, veerkrachtig en toegankelijk nationaal park dat de waarde van het gebied voor mens, plant en dier versterkt en vergroot.  

Wethouder Hilbert Bredemeijer (Onderwijs, Sport en Buitenruimte ):

“Vandaag zetten we een belangrijke stap naar een nationaal park in wording. Iedereen kent wel de Nationale Parken als de Biesbosch en de Hoge Veluwe. Ons unieke Zuid-Hollandse kustgebied hoort absoluut in dat rijtje thuis. Niet alleen zodat meer bewoners en bezoekers ervan kunnen genieten, ook omdat we het park zo beter kunnen beschermen en ontwikkelen. Dat is belangrijk met het oog op klimaatverandering en de uitdagingen van een groeiende regio.”

Nationaal Park nieuwe stijl 

Hollandse Duinen kiest als één van de eersten in Nederland voor een toekomst als nationaal park ‘Nieuwe Stijl’. Een gebied dat begint in zee en loopt tot de laatste landinwaarts gelegen strandwal, met waardevolle natuur, bijzondere landschappen, cultuurhistorie, dorpen, steden en economische bedrijvigheid. Een park dus dat niet alleen uit één natuurgebied bestaat maar een groot samenhangend landschap omvat: de brede kuststrook van Hoek van Holland tot Hillegom.

Verbinding van stad en land, verbinding van partners 

Het gebied dat ligt in de drukste provincie van Nederland maakt genieten en ontspannen voor inwoners en recreanten mogelijk. Het voorziet in een stevige kustverdediging, hoge kwaliteit drinkwater, economische bedrijvigheid en de broodnodige biodiversiteit. Bijna 7000 verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen zijn geteld.

“Als één ding in dit corona-jaar duidelijk is geworden, dan is het wel dat de aanwezigheid van natuur dicht bij mensen een noodzaak is en geen luxeartikel,”

concludeert Wim Drossaert, directeur van Dunea en voorzitter van de Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen. Om de waarde van het gebied te behouden zijn wel inspanningen nodig. Samenwerking van partijen, die door de oprichting van dit nationaal park makkelijker wordt, is daarbij van groot belang.

Beoordeling aanvraag 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beoordeelt de aanvraag in het eerste kwartaal van 2021. Ondertussen werken de gezamenlijke partners door aan de ontwikkeling van het nationaal park. Meer informatie over Hollandse Duinen is te vinden op www.nphd.nl.  

Over Nationaal Park Hollandse Duinen

Ontstaan: Nationaal Park Hollandse Duinen is in 2016 begonnen als droom. Dunea wilde gebiedspartners verbinden om samen te beschermen en te vieren wat zo waardevol is. Voor de natuur en voor de mensen in de regio die er wonen, werken en recreëren. Samen met Staatsbosbeheer en de provincie werden de plannen geconcretiseerd en ontstond er al gauw een consortium van een groot aantal partijen die de krachten bundelden. Inmiddels hebben 53 partners zich verenigd en bundelen zij hun krachten om in de toekomst met elkaar te werken aan de verdere ontwikkeling van Nationaal Park Hollandse Duinen. 

Uniek: Hollandse Duinen is uniek door de nabijheid van de zee, de dorpen en steden, de waardevolle natuur in en rond de duinen en de rijke cultuur en historie. De mix van natuurlijke en door de mens gevormde landschappen maakt het gebied zo ‘Hollands’. Je ervaart er de wisselwerking tussen mens en natuur. Je ziet er de resultaten van onze oude strijd tegen en onze nieuwe verbondenheid met het water. 

Publiekslieveling: Een paar maanden na de oprichting namen we eind 2016 deel aan de verkiezing Mooiste natuurgebied van Nederland. We werden derde en bleken publiekslieveling 1.

Feiten:  

• 47 km strand

• 14 gemeenten

• 6 natuurbeheerders

• 2 waterschappen

• 1 drinkwaterbedrijf

• tot 8,5 kilometer breed

• 450 km2 oppervlakte

• 60 km2 aan Natura 2000-gebieden: Meijendel (grootste), Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal, Berkheide, Coepelduynen, boswachterij Noordwijk en De Blink

• 22% van de Nederlandse vastelandsduinen

• 5% van de jonge duinen van Europa