Persbericht

Den Haag wil één organisatie voor een schone stad

Gepubliceerd: 29 januari 2021Laatste wijziging: 29 januari 2021

Het College van Den Haag wil toewerken naar een samenvoeging van het Haags Werk Bedrijf en het Haags Veegbedrijf. Wethouder Buitenruimte Hilbert Bredemeijer maakt dat vandaag bekend. De geplande samenvoeging is bedoeld om de organisatie van de straatreiniging te verbeteren om de stad schoner te krijgen.

Bredemeijer: "Dagelijks zetten onze schoonmakers, samen met betrokken Hagenaars, ondernemers én bezoekers hun beste beentje voor om de stad schoon te houden. Iets waar we enorm trots op mogen zijn. Er gaat al heel veel goed en dat zie je. Tegelijk heb ik in mijn eerste jaar als wethouder gezien dat er ook grote uitdagingen zijn om de stad schoon te houden, waar het gaat om de organisatie van de straatreiniging. Die uitdagingen gaan we nu tackelen. Het moet gewoon minder complex worden, zodat er meer aandacht is voor het schoonhouden van de stad zelf. Wat mij betreft geldt: logischer en effectiever."

Het Haags Werk Bedrijf Publieke Taken (HWB) en het Haags Veegbedrijf (HVB) werken samen aan een schone stad. Het HVB vanuit de gemeente, het HWB als zelfstandige stichting. Het College wil graag dat het HWB en het HVB één organisatie gaan worden. Daarom heeft het College besloten om de voorbereidingen te starten voor een samenvoeging. Als de voorbereidingen afgerond zijn, zal het college een besluit tot samenvoeging nemen. Dat zal nog voor de zomer van 2021 zijn. 

Het gaat om een voornemen waarvan de consequenties en impact in de periode tot en met juni dit jaar onderzocht en gewogen worden. Pas als duidelijk is wat het financieel en personeel betekent, als alle medewerkers van het HWB naar de gemeente overgaan, neemt het College een besluit tot samenvoeging. Er moet in juni dan ook een uitvoeringsplan liggen waarmee beide organisaties akkoord zijn. 

Voor gelijke werkzaamheden gelden gelijke arbeidsvoorwaarden. Er wordt met dit voornemen gezorgd voor eenduidige aansturing. Met name de medewerkers op straat voelen nu de consequenties van de verdeling over twee organisaties. In de aanloop naar dit besluit zijn alle betrokkenen uitgebreid gehoord, zijn zorgvuldige scenario’s uitgewerkt en zijn oplossingsrichtingen die niet gedragen werden door een of meer partners afgevallen. Marjan Sterenborg, directeur van het HWB, zegt: "Wij vinden baanbehoud en eenduidig werkgeverschap het belangrijkst. Hoewel deze uitkomst niet ons voorkeursscenario is, voldoet het aan deze criteria. Daarom zullen wij vanuit het belang van onze medewerkers meewerken aan deze oplossing."

Meer informatie vind je op het RIS.

Wethouder Bredemeijer op pad met de schoonmakers van Den Haag. Foto: Valerie Kuypers.
Wethouder Bredemeijer op pad met de schoonmakers van Den Haag. Foto: Valerie Kuypers.