Persbericht

Den Haag versterkt projectontwikkeling, projectbeheersing en rapportage bij complexe bouwprojecten

Gepubliceerd: 26 januari 2021Laatste wijziging: 26 januari 2021

De gemeente Den Haag gaat de projectontwikkeling en projectbeheersing van grote complexe bouwprojecten verbeteren en hierover toegankelijker rapporteren. Dat staat in een brief aan de gemeenteraad. Binnen de gemeente Den Haag wordt gewerkt aan honderden bouwprojecten. Veel worden binnen budget en planning afgerond. Maar sommige bouwprojecten komen vaak terug op de agenda van de raad, omdat er zorgen en ongemak zijn over de projectbeheersing, de voortgang of de wijze van verantwoorden. Het gaat dan doorgaans om grote en zeer complexe projecten.

Lessen trekken
Het college wil lessen trekken uit concrete casussen die de afgelopen tijd in de raad hebben gespeeld en die toepassen op lopende projecten.

Wethouder Anne Mulder:

Den Haag heeft een belangrijke verstedelijkingsopgave voor de komende 20 jaar en er gaan nog veel grote en complexe projecten en gebiedsontwikkelingen plaatsvinden. Hierbij spelen zaken als gedifferentieerd bouwen voor diverse doelgroepen, voldoende bedrijfsruimte, voorzieningen, inrichting van de openbare ruimte, duurzaamheid en participatie. Al dit soort projecten kent een lange doorlooptijd en daarbij is het vertrouwen van de raad in de processen cruciaal. Wanneer het vertrouwen van de raad ontbreekt, stagneert de voortgang en is de inwoner van Den Haag de dupe.Bouw- en ontwikkelmarkt
Soms is een beeld ontstaan dat bepaalde bouwers en ontwikkelaars onevenredig dominant zijn in de stad, of zelfs voorkeursposities zouden hebben. Het college hecht sterk aan onafhankelijk en behoorlijk bestuur. Daarover mag geen enkele twijfel zijn. Daarom wordt onderzoek gedaan naar de bouw- en ontwikkelmarkt in Den Haag. Duidelijkheid en transparantie hierover is niet alleen van belang voor de relatie met de raad, maar ook om een betrouwbare partner te kunnen zijn voor marktpartijen.

Anne Mulder:

Den Haag heeft groot belang bij een goede samenwerking met bouwers en projectontwikkelaars. Hun investeringen zijn nodig om de verstedelijkingsdoelen te halen. Er is een woningtekort. De gemeente kan dat niet alleen oplossen. En door hun investeringen hebben bouwers en projectontwikkelaars zelf ook belang bij het ontwikkelen en behouden van een goede en duurzame leefomgeving. We moeten het samen doen.”   

Lees verder op het raadsinformatiesysteem (RIS):Actieplan projectontwikkeling, -beheersing en verantwoording