Den Haag - Den Haag start een pilot met drie deelfietsaanbieders

Persbericht

Den Haag start een pilot met drie deelfietsaanbieders

Gepubliceerd: 30 november 2018Laatste wijziging:

Den Haag start binnenkort met kleinschalige pilots met deelfietsen. Drie bedrijven hebben hierover afspraken gemaakt met de gemeente. Het gaat om twee bedrijven die deelfietsen aanbieden. De derde verhuurt elektrische deelscooters. De deelfietsen en scooters worden zonder vaste standplaats (free floating) aangeboden. Het college komt hiermee de afspraak in het coalitieakkoord na om in overleg met aanbieders een gereguleerd aanbod van deelfietsen aan te bieden.

Wethouder Robert van Asten (Mobiliteit) ziet de deelfiets als één van de mogelijke oplossingen van vervoer in een steeds drukker wordende stad.

“Een goede bereikbaarheid is van levensbelang voor Den Haag. De komende jaren groeit onze stad fors en daarom moeten we investeringen in goede vervoersmogelijkheden. De fiets en het OV zijn uitermate geschikt voor vervoer in de stad. Ik verwacht dat ook de deelfiets voor veel reizigers een interessant transportmiddel kan zijn”, aldus Van Asten.

Pakket met voorwaarden

De drie bedrijven moeten voor zij van start gaan wel aan een aantal spelregels voldoen. Zo is er in de vergunning onder meer vastgelegd dat ieder bedrijf maximaal 500 deelfietsen op straat mag uitrollen, krijgt iedere aanbieder een eigen gebied in de stad toegewezen én wordt er ieder half jaar geëvalueerd. 

Van Asten heeft daarnaast afspraken gemaakt met de aanbieders over het verwijderen en herverdelen van deelfietsen om zo het gebruik te optimaliseren en overlast te minimaliseren. Daarbij is ook gekeken naar de ervaringen in andere steden.

Van Asten: “Het is een gezamenlijk belang dat de uitrol van deelfietsen goed verloopt. Een fiets die niet rijdt, is financieel niet aantrekkelijk. We hebben daar met de bedrijven goede afspraken over gemaakt.”

De pilots zijn een opmaat naar een structureler aanbod van deelfietsen in de stad. Het college wil deelfietsen in de openbare ruimte alleen met een vergunning toestaan. Hiervoor moet de raad een voorstel tot wijziging van de APV goedkeuren. Daarnaast worden de regels waaraan deelfietsaanbieders moeten voldoen, vastgelegd in de Regeling Deelfietsen.

Start van de pilot

De aanbieders voor de pilots zijn Mobike (zone Beatrixkwartier – centrum), GoAbout (zone Beatrixkwartier) en Felyx (zone centrum – Internationale zone – Scheveningen). De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en naar verwachting starten de aanbieders na de winter.