Persbericht

Den Haag presenteert Taalnota voor goed taalonderwijs

Gepubliceerd: 31 maart 2021Laatste wijziging: 31 maart 2021

Een op de vier Hagenaars tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Daardoor kunnen zij onvoldoende zelfstandig meedoen in de samenleving. Dat cijfer is te hoog en de gevolgen zijn groot. Daarom presenteert wethouder Hilbert Bredemeijer (Onderwijs) vandaag namens het College van Den Haag de Taalnota. Daarin wordt omschreven hoe de mogelijkheden worden vergroot om Haagse laaggeletterden te laten meedoen in de samenleving.

De ambitie van de Taalnota is dat meer Haagse laaggeletterden sneller een passend en doorlopend taaltraject vinden waarmee zij hun basisvaardigheden zoals lezen, spreken, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden vergroten. Daarmee hebben ze meer mogelijkheden om zelfstandig mee te doen in de samenleving. Dat wordt bereikt door samen met ketenpartners te zorgen voor een eenduidige en lerende taalaanpak. De gemeente brengt de taal nog dichter bij de inwoners. Dat doen we door nog intensiever samen te werken met de taalorganisaties. Taallessen willen we nog laagdrempeliger aanbieden zodat het goed past bij hun behoeften.

De belangrijkste doelgroepen van de Taalnota zijn jongeren van 18 tot en met 27 jaar, ouders van jongere kinderen, EU-arbeidsmigranten en mensen met een uitkering die niet voldoen aan de taaleis. De impact van een taaltraject bij de eerste twee doelgroepen is potentieel het grootst. Voordeel daarbij is dat ouders een rijkere taalomgeving kunnen bieden aan kinderen, beter helpen met huiswerk, en ze via scholen relatief makkelijk zijn te vinden. Ook is er een connectie met de voor- en vroegschoolse educatie.

Wethouder Bredemeijer: “We doen zo ontzettend veel om gelijke kansen te bevorderen. Het begrijpen van de Nederlandse taal is een absolute voorwaarde voor kansengelijkheid. Daar zetten we ons als gemeente keihard voor in met ondersteuning op allerlei manieren. Het moet echter wel van twee kanten komen. In Den Haag gaan we nu ouders van jonge kinderen voorrang geven in het aanbod van onze taallessen. Dat is een gebaar vanuit ons. Nu is het aan de ouders om de handschoen op te pakken.”

Over de Taalnota

In het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’ is de afspraak gemaakt om een nieuwe Taalnota te maken voor goed taalonderwijs waarbij de taalontwikkeling van laaggeletterde volwassenen een centrale plek krijgt. De Taalnota is gemaakt in nauwe samenwerking met de taalpartners die onderdeel uitmaken van de Taalketen. Bijzonder is dat de Taalnota in Duidelijke Taal (niveau B1) is geschreven.

Lees de Taalnota op het RIS.

Wethouder Bredemeijer (Onderwijs):
Wethouder Bredemeijer (Onderwijs): "In Den Haag gaan we nu ouders van jonge kinderen voorrang geven in het aanbod van onze taallessen. Dat is een gebaar vanuit ons. Nu is het aan de ouders om de handschoen op te pakken." Foto: Martijn Beekman.
In gesprek over de Haagse Taalnota Wethouder Hilbert Bredemeijer in gesprek met taalambassadeurs en Ingrid Suasso (Taalketen) over de Taalnota en het taalaanbod in de stad. (YouTube-kanaal van de gemeente)