Persbericht

Den Haag presenteert Aanpak Schoolveiligheid 2021-2022

Gepubliceerd: 8 maart 2021Laatste wijziging: 10 maart 2021

Het College van Den Haag presenteert de Aanpak Schoolveiligheid 2021-2022. Met deze aanpak krijgt veiligheid in en rond school blijvende aandacht. De aanpak bevat concrete acties voor de komende twee jaar om Haagse scholen tot een nog veiligere omgeving te maken.

Wethouder Onderwijs Hilbert Bredemeijer: “Veiligheid is een basisbehoefte van de mens. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om op te kunnen groeien, te leren en zich te ontwikkelen. In een veilige klas heeft onderwijs de ruimte. Alle leerlingen hebben recht op een veilige schoolomgeving waarin zij zichzelf kunnen zijn.”

Door recente geweldsincidenten in Den Haag onder jongeren staat het onderwerp schoolveiligheid extra in de belangstelling. In de Aanpak Schoolveiligheid 2021-2022 worden langs twee sporen concrete acties ondernomen: het verminderen van het aantal geweldsincidenten en het bevorderen van het sociale en fysieke veiligheidsgevoel op scholen.

Vanzelfsprekend is het belangrijk om wapenbezit en geweldsincidenten op en rond de school zoveel mogelijk terug te dringen met een adequate aanpak. Schoolveiligheid betekent ook aandacht voor thema’s die bepalend zijn voor de veiligheidsbeleving van leerlingen zoals pesten, vrijheid van meningsuiting, (seksuele) intimidatie, (seksuele) diversiteit, discriminatie en gebruik van sociale media.

De komende jaren werkt de gemeente Den Haag met de Aanpak Schoolveiligheid 2021-2022 verder aan het verbeteren van de sociale en fysieke veiligheid op scholen en het verminderen van geweldsincidenten. Er wordt voortgebouwd op de bestaande aanpak, waaronder het verstrekken van subsidies, het Certificaat Veilige School, de Haagse Veiligheidskaart en het Convenant Schoolveiligheid. Daarnaast is er de komende jaren aandacht voor nieuwe acties. Denk aan een campagne wapenbezit, een wapeninleveractie, een lespakket wapengeweld, een jongerenstadslab over fysieke en sociale veiligheid op school en een inventarisatie van wapenbezit onder leerlingen.

Bredemeijer: “Ik heb met eigen ogen gezien wat er wordt gevonden bij een kluisjescontrole. Scholen bepalen wanneer dat, preventief en steekproefsgewijs, nodig is. Wat je dan tegenkomt, zijn geen messen waarmee je een broodje smeert, maar serieus grote messen. Wapens horen niet thuis op school. Veiligheid op en rond scholen is een basisvoorwaarde voor kinderen om zich te ontwikkelen, maar ook om te leren samenleven en mee te bouwen aan een maatschappij waarin respect voor anderen centraal staat. Met deze aanpak ondersteunt het College samen met de politie en andere partners, scholen om hun leerlingen een veilige omgeving te bieden.”

Lees meer over de Aanpak Schoolveiligheid 2021-2022 op het RIS.

Wethouder Bredemeijer (Onderwijs):
Wethouder Bredemeijer (Onderwijs): "Alle leerlingen hebben recht op een veilige schoolomgeving waarin zij zichzelf kunnen zijn." Foto: Martijn Beekman.