Persbericht

Den Haag komt met 2e steunpakket voor gebruikers gemeentelijk vastgoed

Gepubliceerd: 10 maart 2021Laatste wijziging: 10 maart 2021

Den Haag werkt aan een tweede steunpakket voor huurders van gemeentelijk vastgoed. In oktober 2020 bood het college al een deel van de huurders van gemeentelijk vastgoed steun door het (gedeeltelijk) kwijtschelden van huur. Vanwege het lang aanhouden van de lockdown is nu besloten om nogmaals met steunmaatregelen te komen.
Wethouder Financiën Anne Mulder: “Het college heeft als doel om Den Haag sterk uit de crisis te laten komen. De gemeente komt de eigen huurders ruimhartig tegemoet in deze moeilijke tijd en hoopt dat andere verhuurders daar een voorbeeld aan nemen. Wij springen bij gedurende de lockdownperiode wanneer de maatregelen tot aanzienlijk omzetverlies leiden.Het steunpakket wordt uitgewerkt voor de volgende doelgroepen:

• huurders van gemeentelijke panden met bedrijfsmatige activiteiten in de sector horeca inclusief de strandpaviljoens, met een aantoonbaar omzetverlies van minimaal 30%;
• huurders van gemeentelijke panden met bedrijfsmatige activiteiten in de categorie winkel/dienstverlening/opleiding, met een aantoonbaar omzetverlies van minimaal 30%;
• huurders van enkele bijzondere gemeentelijke panden voor congressen en evenementen (op basis van maatwerk);
• (culturele) instellingen die een deel van het vastgoed van de gemeente doorverhuren aan onderhuurders voor horeca en amateurverenigingen;
• horeca in gemeentelijke zwembaden en sporthallen (opstal);
• huurders in de categorieën horeca, winkel (retail) en opleiding die eerder niet zijn meegenomen in het steunmaatregelen pakket 2020 en waarvan de bedrijfsmatige activiteiten in 2020 zijn stopgezet vanwege landelijke maatregelen.

Haagse markt
Voor de marktondernemers van de Haagse markt met een non-foodassortiment worden zowel de huur als de servicekosten kwijtgescholden.

Amateursportverenigingen
Voor de amateursportorganisaties van de gemeentelijke sportaccommodaties (opstal) worden, met inachtneming van de rijksbijdrage Tegemoetkoming Verhuurder Sportaccommodaties COVID, huren kwijtgescholden voor de maanden de laatste drie maanden van 2020 en het eerste half jaar van 2021.

Cultuur
De culturele sector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Voor 2021 ontvangt de gemeente Den Haag 8,35 miljoen euro coronasteun van het Rijk voor de culturele sector. In overleg met de sector heeft de gemeente Den Haag een pakket aan diverse steunmaatregelen, inclusief huurcompensatie, in voorbereiding. 

Anne Mulder: “We hebben nog niet alle details. Het totale pakket aan steunmaatregelen wordt de komende periode concreet uitgewerkt en betrokken huurders of exploitanten worden hierover later afzonderlijk geïnformeerd. Voorop staat dat we als college een deel van de pijn van huurders van gemeentelijk vastgoed, denk met name aan ondernemers, op deze manier kunnen verzachten. Dat helpt hen en de stad om goed door de crisis heen te komen.