Persbericht

Den Haag kleurt oranje en ondertekent ‘Safe Streets’ verklaring

Gepubliceerd: 25 november 2020Laatste wijziging: 24 november 2020

Voor Orange the World, de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen, wordt dit jaar niet alleen het Haagse Stadhuis, maar ook stadsdeelkantoor Escamp, de Centrale Bibliotheek, het Provinciehuis, de Grote Marktstraat, het Paard en het Koorenhuis oranje verlicht. Daarnaast ondertekent burgemeester Jan Van Zanen het UN manifest ‘Safe Streets’. Dit manifest roept overheden op straatintimidatie aan te pakken. Dit doet de gemeente Den Haag door dit jaar nog een bewonersonderzoek te houden naar straatintimidatie. Straatintimidatie is ongewenst gedrag in de openbare ruimte waardoor anderen zich onveilig voelen.

  Geweld tegen vrouwen is wereldwijd een groot probleem én taboe. Vrouwen die met geweld te maken krijgen doen hiervan niet altijd aangifte of melding vanwege schaamte of bang zijn om niet serieus genomen te worden. Geweld tegen vrouwen en meisjes, in welke vorm dan ook, mogen wij niet negeren en moet stoppen. Te veel mensen worden erdoor geraakt, zegt wethouder Bert van Alphen.

  Onderzoek naar aard en omvang

  Burgemeester Jan van Zanen: Elke vrouw moet zich overal veilig kunnen voelen, zowel 's nachts als overdag. Onafhankelijk van haar kleding of afkomst. Helaas is dit niet altijd het geval. Straatintimidatie in de openbare ruimte is een probleem dat wereldwijd speelt - ook in Den Haag.

  Onderzoek in een aantal Nederlandse steden toont aan dat meer dan 80% van de vrouwen en meisjes in de afgelopen twaalf maanden te maken heeft gehad met seksuele intimidatie of andere vormen van seksueel geweld in de openbare ruimte. Een derde van de vrouwen en meisjes is daadwerkelijk ongewenst betast op straat, bij het uitgaan of in het openbaar vervoer. En iedere week doen 24 vrouwen in Nederland aangifte van verkrachting.

  Er is niet eerder onderzoek gedaan naar de aard en omvang van straatintimidatie in Den Haag. De afgelopen periode zijn voorbereidingen getroffen voor een onderzoek naar straatintimidatie. Afgelopen week is een vragenlijst verspreid in de stad onder ruim 10.000 inwoners van Den Haag. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor de lokale aanpak. Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek begin 2021 beschikbaar.

  Recent onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut laat zien dat bij huiselijk geweld het geweld tegen vrouwen frequenter voorkomt en ernstiger is dan het geweld tegen mannen. Partnergeweld gaat ook vaak samen met geweld tegen kinderen. Huiselijk geweld is een uiterst complex probleem en elke vorm moet anders worden aangepakt. Bovendien is geen gezin hetzelfde. Om gezinnen uit de vicieuze cirkel van geweld te halen passen wij als Veilig Thuis Haaglanden samen met betrokken partners dan ook maatwerk en een langdurige, meerjarige inzet toe, zegt wethouder Kavita Parbhudayal, verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en voor Veilig Thuis Haaglanden.

  Debat over straatintimidatie

  Op donderdag 26 november van 19.00 tot 20.00 uur vindt een debat plaats over veiligheid in Haagse straten. Het debat wordt live uitgezonden op www.haagsevrouwendagen.nl. Wethouder emancipatie Bert van Alphen gaat met Haagse vrouwen in gesprek hoe Den Haag dit vorm gaat geven. Aan tafel schuiven o.a. Ambrien Moeniralam en Claudia Vrancken ofwel ‘de Krijtmeisjes’, Roos Padmos van de protestmars in Scheveningen en Åsa Ekvall van UN Women aan. Ook praat een online-panel van vrouwen uit het Laakkwartier mee.

  Waarom oranje?

  Oranje is de kleur van de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De kleur staat voor een zonsopgang; de dagenraad in een toekomst zonder geweld. Met de kleur oranje vieren we tijdens de Orange the World campagne een toekomst zonder geweld, die mogelijk is als we ons allemaal samen inspannen. Nederland zal naar verwachting dit jaar de meeste oranje gebouwen en objecten ter wereld tellen, verspreid over het hele land! Lokale en nationale organisaties zoals UnWomen, Zonta en de Soroptimisten organiseren straatacties voor vrouwenrechten en emancipatie en andere activiteiten tijdens de '16 Days of Action'.