Den Haag - Den Haag helpt jaarlijks 500 mensen extra uit de bijstand aan werk

Persbericht

Den Haag helpt jaarlijks 500 mensen extra uit de bijstand aan werk

Gepubliceerd: 16 januari 2019Laatste wijziging: 31 januari 2019

Meer mensen sneller uit de bijstand en aan het werk. Met Werkoffensief +500 gaat de gemeente Den Haag deze ambitie waarmaken. Door bestaande initiatieven te versterken en te versnellen én door nieuwe initiatieven op te zetten, zullen de komende vier jaar 500 mensen extra per jaar vanuit de bijstand aan een baan worden geholpen. Dat is goed voor de mensen zelf én voor werkgevers, die met vacatures zitten. Bovendien is het goed voor de financiën van de stad als minder mensen een beroep op bijstand hoeven te doen. Wethouders Rachid Guernaoui en Bert van Alphen hebben het actieplan van Werkoffensief +500 woensdag 16 januari gepresenteerd.

Wethouder Rachid Guernaoui (Werkgelegenheid):
We zien dat veel werkgevers steeds meer vacatures niet vervuld krijgen. Dat remt de economische groei. Tegelijkertijd doen nog altijd 22.000 mensen in Den Haag langdurig een beroep op de bijstand. Er is een nieuwe manier van denken en doen nodig om die mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen. Met Werkoffensief +500 gaan we dat waarmaken.
Wethouder Bert van Alphen (Sociale Zaken):
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maakten tijdens de crisis nauwelijks kans op een baan. Mede daarom was er met deze mensen weinig contact vanuit de sociale dienst. Nu zijn er meer mogelijkheden. We doen er dan ook alles aan om deze kansen te grijpen. Want meedoen is belangrijk; het hebben van werk zorgt voor eigenwaarde en voorkomt sociaal isolement.

De drie onderdelen van het actieplan zijn:

1.       Alle 27.000 mensen met een bijstandsuitkering binnen twee jaar persoonlijk spreken, en in kaart brengen wat hun talenten, behoeften, ambities en eventuele belemmeringen zijn. Op deze manier kan gerichter naar werk worden bemiddeld.

2.       Op basis van dit persoonlijke profiel een gericht traject aanbieden. Doel is belemmeringen beheersbaar te maken en er, met de inzet van verschillende middelen, voor te zorgen dat mensen met een bijstandsuitkering weer aan het werk kunnen. Daarbij krijgen kandidaten op weg naar werk tijdens het hele traject voortaan nog maar met één contactpersoon te maken: één regisseur, één plan. Zodra mensen met een bijstandsuitkering werkfit zijn, krijgen ze een profiel in het nieuwe online matchingsplatform HalloWerk, dat de gemeenten Den Haag en Rotterdam samen hebben ontwikkeld. Werkgevers kunnen met HalloWerk rechtstreeks in contact komen met kandidaten, zonder onnodige bureaucratie.

3.       Samen met werkgevers met vacatures zorgen voor een structurele match met kandidaten. De komende jaren zal het aantal vacatures verder toenemen, vooral in horeca & toerisme, bouw & installatietechniek, zorg, en transport & (agri)logistiek. De gemeente sluit werkakkoorden met de werkgevers over duurzaam plaatsen van mensen uit de bijstand.

Wethouders Guernaoui en Van Alphen hebben samen een film opgenomen over Werkoffensief +500. Die kunt u bekijken via deze link: https://youtu.be/fDEu4OYYlIw