Persbericht

Den Haag heeft 1.000 langdurige opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen

Gepubliceerd: 17 mei 2022Laatste wijziging: 19 mei 2022

De oorlog in Oekraïne gaat onverminderd door en het einde van deze crisis is nog niet in zicht. Den Haag probeert zo goed mogelijk in opvang, eerste levensbehoeftes en andere sociale voorzieningen van mensen die moeten vluchten uit Oekraïne te voorzien. Er zijn intussen meerdere langdurige opvanglocaties geopend, waardoor de druk op de acute opvang in de hotels is afgenomen. Op dit moment zijn er in Den Haag bijna 1.000 plekken aangewezen voor langdurige opvang.

Gemiddeld melden zich ook minder mensen bij De Broodfabriek, zo’n 25 mensen per dag. De complexiteit van de opvangvragen neemt echter toe, waardoor steeds meer maatwerk wordt toegepast. Nu we een minder grote vluchtelingenstroom op De Broodfabriek zien en minder mensen in de avonduren aankomen, zijn de openingstijden van het aanmeldcentrum aangepast (van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 19.00 uur). We zien wel een lichte stijging van mensen die de particuliere opvang willen of moeten verlaten. Hierdoor groeit de vraag naar gemeentelijke opvang naar verwachting komend weken weer.

1.000 langdurige opvangplekken in Den Haag

Op dit moment heeft Den Haag negen locaties voor langdurige opvang. Naast deze locaties worden binnenkort drie locaties gereedgemaakt: de Treublaan, de Hennegras en het King Olivereiland (De Schakel). Bij het realiseren van de langdurige opvangplekken wordt gelet op leefbaarheid en kwaliteit van de opvang. Dit vraagt vaak aanpassingen aan sanitair, kookgelegenheden en privacy, binnen de mogelijkheden en (brand)veiligheidseisen van het pand. Het gebruiksklaar krijgen van de locaties, het tijdig kunnen regelen van technisch beheer en het organiseren van de bemensing op de nieuwe locaties vraagt alles bij elkaar best wat tijd.

De gemeente is nog steeds op zoek naar nieuwe opvangplekken, onder andere met het oog op het aflopen van tijdelijke locaties en het groeiende aantal mensen dat vanuit de particuliere opvang een beroep doet op gemeentelijke opvang. We zetten hierbij in op het optimaal benutten van leegstaand zorg-, onderwijs en bedrijfsvastgoed.

Opvang op andere locaties

Via de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) weten we dat er inmiddels bijna 1.500 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen buiten de gemeentelijke locaties. Dit kan zijn bij gastgezinnen thuis, mensen die een eigen appartement hebben gehuurd of op eigen kosten in een hotel verblijven. Via een Consortium van TakecareBNB, Rode Kruis, Leger des Heils en VluchtelingenWerk kunnen waarschijnlijk meer Oekraïense vluchtelingen gekoppeld worden aan particuliere gastgezinnen. Voor Den Haag zouden volgens dit Consortium binnenkort mogelijk al 200 gescreende gastgezinnen beschikbaar zijn, met in totaal 550 bedden.

Basisregistratie, leefgeld en werk

Inmiddels zijn in totaal bijna 2.000 Oekraïense vluchtelingen door de gemeente ingeschreven in de BRP, waarvan bijna 500 in de gemeentelijke opvang. Daarnaast is in totaal aan bijna 1800 mensen (volwassenen en kinderen) leefgeld verstrekt. Uit de meest recente cijfers van het UWV blijkt dat inmiddels bijna 400 Oekraïense vluchtelingen werk hebben gevonden in de arbeidsmarktregio Haaglanden. Dat is bijna 10% van het totale aantal Oekraïense vluchtelingen dat in heel Nederland aan het werk is gegaan. Een groot deel (45%) heeft via uitzendbedrijven werk gevonden, onder andere in de agrarische sector (35%). Ook is een aantal vluchtelingen in dienst genomen bij het hotel, waar zij eerder werden opgevangen.

Verzoek voor extra opvang

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 29 april 2022 een verzoek aan de veiligheidsregio's gedaan om landelijk nog eens 25.000 opvangplekken te realiseren. Dit betekent dat Den Haag gevraagd is om nog eens 500 extra opvangplekken te realiseren. De streefdatum om deze extra opgave te realiseren is 23 juni 2022. In diverse gemeenten buiten Haaglanden zitten nog niet alle opvangplekken vol. Daarom heeft de gemeente bij het landelijk coördinatiecentrum gevraagd om eerst deze capaciteit te benutten.

Meer informatie