Persbericht

Den Haag bedankt vuilnismannen en –vrouwen en medewerkers Haags Veegbedrijf

Gepubliceerd: 26 maart 2020Laatste wijziging: 26 maart 2020

Onder de hashtag #samenkunnenweditaan bedankt de gemeente Den Haag cruciale beroepen die de stad draaiende houden. Vanaf vandaag prijken ook de vuilophalers, samen met de supermarktmedewerkers, de chauffeurs en de bezorgers op onder meer de digitale reclamezuilen in de stad. Zij zorgen ervoor dat, ook tijdens de coronacrisis, het vuilnis wordt opgehaald en de stad schoon blijft. Het stadsbestuur roept inwoners van Den Haag op hun afval op de juiste manier en het juiste moment aan te blijven bieden, en alleen als dit echt nodig is.
Wethouder Hilbert Bredemeijer: “In Den Haag zijn iedere dag zo’n 600 medewerkers bezig om de stad schoon en netjes te houden, ook tijdens de coronacrisis werken deze stille krachten gewoon door. Daar hebben wij veel waardering voor. De belangrijke RIVM-voorschriften, zoals de 1.5m afstand en regelmatig de handen wassen, gelden uiteraard ook voor hen. Dat is soms passen en meten, desondanks blijven zij hun werk goed doen. De stad kan op deze mensen bouwen, dat is fijn dat ook nu te merken." 
 Wethouder Liesbeth van Tongeren: "Tegelijkertijd willen veel inwoners juist meer afval kwijt. Mensen ruimen hun huis op en gaan de tuin in, en willen dat afval vaak meteen weghebben. Dat is begrijpelijk: een opgeruimd huis, is immers een opgeruimd hoofd, maar helaas wordt lang niet al het afval op dit moment op de juist wijze aangeboden. Dat betekent voor onze mensen: flexibel inspringen waar het kan, en met meer wagens rijden waar het moet. Daarvoor verdienen zij alle lof.”

Toename restafval en huisvuil

Sinds de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te blijven, ziet de gemeente Den Haag een toename in zowel restafval als grofvuil. Voor de inzameling van grofvuil heeft de gemeente de afgelopen week met meer wagens gereden. Ook staan er meer medewerkers bij de afvalbrengstations om de drukte op te vangen. De gemeente roept inwoners op alleen oude spullen weg te brengen als dat echt nodig is. Mensen die toch komen, moeten rekening houden met langere wachttijden en worden gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar en het personeel te houden. Afval naast de container blijft ongewenst. Zo kan de container makkelijker geleegd en schoongehouden worden.

Minder zwerfafval, meer verschuiving

De gemeente ziet dat de hoeveelheid zwerfafval juist afneemt en dat afvalbakken op veel plekken minder vol zitten. Bijvoorbeeld in het winkelgebied, openbaar vervoer en op en rond scholen. Mensen zijn immers veel minder buiten. Tegelijkertijd is er een verschuiving te zien van de plekken waar afval wel ontstaat. De vervuiling verschoof het afgelopen weekend naar plekken waar bewoners naartoe trokken: denk aan het strand en de parken. De Haagse afvaldiensten bewegen met al deze veranderingen mee en passen hun inzet daarop aan. Bij de werkzaamheden wordt altijd rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM, zoals 1.5 meter afstand tussen medewerkers.