Persbericht

Demonstratie Black Lives Matter in Den Haag onder heldere voorwaarden

Gepubliceerd: 2 juni 2020Laatste wijziging: 2 juni 2020

Voor de aangemelde demonstratie van Black Lives Matter vanmiddag om 18.00 uur in Den Haag zijn er met de organisatie duidelijke afspraken gemaakt. Het recht om te demonstreren is een belangrijk grondrecht. De driehoek, het overleg van burgemeester, politie en OM, wil de demonstratie zoals gebruikelijk graag faciliteren maar daarbij moet wel de veiligheid en gezondheid van de deelnemers en anderen in acht genomen worden. Dat betekent dat de deelnemers – ook in hun eigen belang - in alle gevallen 1,5 meter afstand van elkaar en omstanders moeten houden. Hier gelden dus geen andere afspraken dan bijvoorbeeld in de horeca, bij strandpaviljoens of parkeergelegenheden. Wij zijn hierover in goed overleg met de organisatie en die onderschrijft dit belang. Om dit mogelijk te maken verplaatst de organisatie in afstemming met de gemeente de demonstratie van de Koekamp naar het Malieveld. Daar is het voor de organisatie mogelijk de coronavoorschriften in acht te nemen.


Voor deze, en andere demonstraties, geldt m.i.v. 1 juni geen beperking van maximaal 30 deelnemers meer, maar de volksgezondheid eist nog steeds dat iedereen zich verantwoordelijk gedraagt. Het RIVM heeft, bij monde van Jaap van Dissel, aangegeven dat het aanhouden van een afstand van 1,5 meter ook bij demonstraties belangrijk is. Om dit te vergemakkelijken is er de grootst mogelijke locatie toegewezen en worden de aanwezigen middels borden voortdurend opgeroepen afstand te houden. De organisatie draagt deze boodschap ook gedurende de hele demonstratie uit. Voor het betreden en verlaten van het Malieveld gelden duidelijk looproutes en éénrichtingsverkeer. Op deze wijze kunnen de demonstranten hun gedachten en gevoelens openbaren zonder de volksgezondheid in gevaar te brengen. 

Mocht er structureel een situatie ontstaan waarbij de afstand in het geding komt dan wordt in eerste instantie van de organisatie verwacht dat zij maatregelen nemen. In het uiterste geval zal de demonstratie door de organisatie zelf beëindigd moeten worden. We hebben er alle vertrouwen in dat de met de organisatie gemaakte afspraken een verantwoorde demonstratie mogelijk maken.