Persbericht

Cromvlietpark krijgt slimme waterberging

Gepubliceerd: 5 juni 2020Laatste wijziging: 20 juli 2020

Door klimaatverandering wordt het weer grilliger: het waait vaker en harder, regenbuien zijn extremer en het is warmer en droger. Om Den Haag een aantrekkelijke, leefbare en groene stad te houden neemt het stadsbestuur maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Een slim voorbeeld daarvan is de waterberging die gebouwd wordt onder het Cromvlietpark. Wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) gaf vandaag het startsein van de bouw. Van Tongeren: “2020 is nu al een van de droogste jaren ooit, daarom moeten we slim omgaan met water. In het Cromvlietpark slaan we straks water op als het regent, en als het droog is wordt dat weer gebruikt om onze parken groen en koel te houden. Ook bewoners kunnen dat zelf thuis doen; bijvoorbeeld door planten water te geven uit een eigen regenton.” 


In 2015 is Den Haag als één van de eerste gemeenten in Nederland begonnen met een klimaatstresstest. Hieruit bleek dat delen van het centrum en stadsdeel Laak, waar het Cromvlietpark ligt, erg gevoelig zijn voor extreme regen. Omdat ook het park aan vernieuwing toe was, heeft de gemeente eerder al geïnvesteerd in een herinrichting en vergroening van het park. Door een Europese investering vanuit het INTERREG Nature Smart Cities kan nu ook de waterberging aangelegd worden.

Foto: Valerie Kuypers/Gemeente Den Haag
Foto: Valerie Kuypers/Gemeente Den Haag

De waterberging vangt regenwater op, het wordt er gezuiverd en opgeslagen diep onder de grond. Als het warm en droog is, zoals in de afgelopen periode en ook tijdens de drie hittegolven in 2019, is dan lokaal zoet water beschikbaar. Het water kan opgepompt worden om de planten en bomen van de moestuin en kinderboerderij van water te voorzien. Door in warme perioden planten meer water te geven zorgen ze extra voor verkoeling en een groenere leefomgeving. Een waterbuffer midden in een woonwijk is uniek: ze zijn in Nederland al vaker toegepast in de landbouwsector, maar slechts één keer eerder in een stad. Het Cromvlietpark geldt dan ook als pilot en de resultaten zullen met andere steden gedeeld worden.

De gemeente werkt in het project samen met lokale partners zoals het Hoogheemraadschap van Delfland, drinkwaterbedrijf Dunea, Metropoolregio Den Haag en Green Village van de TU Delft