Persbericht

Coronacrisis kost gemeente Den Haag tussen de 81 en 131 miljoen

Gepubliceerd: 4 juni 2020Laatste wijziging: 5 juni 2020

De gevolgen van de coronacrisis kosten de gemeente Den Haag 81 tot 131 miljoen euro in 2020. Dat blijkt uit een financiële impactanalyse die het stadsbestuur gezamenlijk met de voorjaarsnota naar de gemeenteraad stuurt. Hoewel de impactanalyse een momentopname is, is het evident dat de gevolgen van de crisis flink zullen zijn. Eerder kondigde het Rijk aan 566 miljoen beschikbaar te stellen, zodat gemeenten de gevolgen van de coronacrisis iets kunnen beperken.
Wethouder Boudewijn Revis (financiën): “Het is belangrijk dat de gemeente financieel gezond is en blijft. Daarom moeten en gaan we alle zeilen bijzetten om een degelijke begroting te realiseren in het najaar. We zetten alles op alles om de gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen."

Ook de structurele tekorten die optreden binnen de Jeugdhulp en WMO blijven onverminderd groot. Hoewel de rijksoverheid tot 2021 extra middelen vrijmaakt hiervoor, blijft het één van de grote opgaven voor de gemeente Den Haag. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat de algemene reserves van de gemeenten verder gaan krimpen, als gevolg van de coronacrisis die daar nu bij komt.

“De optelsom van rekeningen die bij de gemeenten wordt neergelegd neemt alsmaar toe. De 566 miljoen voor corona is een goede eerste stap, maar het is belangrijk dat na deze eerste stap, andere stappen volgen,” aldus Revis.

Ook met een extra rijksvergoeding komt de gemeente Den Haag de komende tijd voor ingrijpende beslissingen te staan. De uitdagingen waar Den Haag zich voor gesteld ziet is om de tekorten en knelpunten die de coronacrisis geeft op te lossen én om daarnaast te blijven investeren in de stad. Het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’ geeft daarvoor de kaders.

Revis: “ook de komende jaren blijft Den Haag verder bouwen om de stad nog mooier en beter te maken en de stad klaar te maken voor de toekomst.”

De voorjaarsnota 2020 laat zien wat het financiële beeld is van de gemeente. Dit beeld vormt de basis voor de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2024. De komende periode, wanneer de nieuwe begroting wordt voorbereid, zullen de verschillende financiële opgaven en mogelijke oplossingen tegen elkaar worden afgewogen. De uitkomst van de gemaakte keuzes zal zichtbaar zijn in een ontwerpbegroting 2021-2024, die de gemeenteraad in september ontvangt. Omdat de gevolgen van de coronacrisis nog moeilijk vatbaar zijn, zal het college van burgemeester en wethouders dit jaar ook met een najaarsnota komen, om een actueel beeld te geven.

Lees de volledige stukken hier in het Raadsinformatiesysteem.