Persbericht

College Den Haag kiest voor stevige en realistische aanpak klimaat en energie

Gepubliceerd: 6 maart 2019Laatste wijziging: 6 maart 2019

De gemeente Den Haag presenteert vandaag de Haagse aanpak voor klimaat, energie en milieu. Na kennisontwikkeling en bewustwording, kiest dit college met deze nota voor een stevige, concrete en realistische aanpak. ‘Mark Rutte vergeleek de energietransitie al met de wederopbouw na de oorlog. Samen met de inwoners van Den Haag pakt de gemeente deze grote opgave aan. De stad wordt schoner, groener en duurzamer.'

Dit zegt Wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Liesbeth van Tongeren in een reactie op de vandaag gepresenteerde 'Nota Duurzaamheid. Schone energie in een groene stad'. De nota heeft vier concrete thema's: de overgang naar schone energie, een aantrekkelijke leefomgeving, schone mobiliteit en het hergebruik van grondstoffen.

Nota Duurzaamheid. Schone energie in een groene stad

Wethouder Van Tongeren:

Den Haag pakt het in samenhang aan, dat maakt deze nota uniek. We hebben het niet alleen over energie, maar ook over mobiliteit, over groen en over hoe we onze leefomgeving aanpassen op een veranderend klimaat.

Den Haag gaat per wijk in kaart gaat brengen welke warmtebron geschikt is voor bewoners en bedrijven. Wethouder Van Tongeren:

Dit kunnen bewoners natuurlijk niet in hun eentje uitzoeken, mensen willen tijdig duidelijkheid, dus neemt de gemeente de regie. De veranderingen komen straks letterlijk bij iedereen in de keuken. Dat lukt alleen als we het echt samen doen met bewoners, energiebedrijven en ondernemers. De kosten moeten niet neerkomen bij mensen met de kleinste beurs. Dat is onrechtvaardig en zo komt er niets van de transitie terecht.

Een belangrijke keuze die dit college maakt is om extra geld vrij te maken voor de energietransitie.

Ik wil dat we als stad concrete projecten gaan uitvoeren. Als meer investeringsgeld beschikbaar is - wanneer de aandelen van Eneco verkocht zijn - kunnen we meteen grootschaliger aan de slag, aldus de wethouder.

Uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos blijkt dat veel Nederlanders zich zorgen maken over de gevolgen van de klimaatverandering en zelf tot actie willen overgaan. Van Tongeren ziet dat terug in de stad.

Je ziet en voelt dat het beweegt: op steeds meer daken schitteren zonnepanelen, er wordt meer geïsoleerd en we vervoeren ons vaker elektrisch. Ik zie veel prachtige en effectieve bewonersinitiatieven, klein en groot. Ja, we moeten ons eigen beste meisje van de klas zijn en zelf als gemeente het goede voorbeeld geven. Het belangrijkste is dat we echt dingen gaan doen. Het is de hoogste tijd.

Kader Dakenjacht

Den Haag gaat op Dakenjacht. Dit college wil dat Haagse daken massaal bijdragen aan het opwekken van energie, het bestrijden van hittestress of het verwerken van overtollig regenwater. Van Tongeren:

Den Haag is een stad vol daken. We gaan samen het dak op.