Persbericht

College: 81,5 miljoen voor eerste effecten coronacrisis en een sociaal-economisch herstelplan

Gepubliceerd: 7 juli 2020Laatste wijziging: 7 juli 2020

Het college van B&W reserveert 81,5 miljoen euro als financiële buffer om de eerste effecten van de coronacrisis op te vangen. ‘Deze buffer is bedoeld voor de eerste maatregelen. Er is veel meer nodig, daarvoor is vooral ook het Rijk aan zet. Wij nemen hiermee onze verantwoordelijkheid,’ aldus wethouder Financiën Boudewijn Revis. Het college kondigt ook een sociaal-economisch herstelplan aan.   

Het college van B&W kondigt vandaag een drietal grote maatregelen aan om de eerste impact van de coronacrisis op te vangen. De eerste stap is een forse financiële buffer. Deze ‘coronabuffer’ bevat momenteel ruim 80 miljoen euro. Dankzij deze buffer kan het college doorgaan met het uitvoeren van de ambities uit het coalitieakkoord Samen voor de stad.

Wethouder Revis: ‘De gevolgen van de coronacrisis voor Den Haag zijn groot. Dit geldt ook voor de financiële gevolgen. Met deze grote financiële buffer willen we de krimp zo klein mogelijk houden en het herstel versnellen. Tegelijkertijd gaan we door met het mooier en sterker maken van de stad.’

Verantwoordelijkheid Rijk

De buffer van 80 miljoen euro wordt gevuld met gemeentelijke middelen (ruim 46 miljoen euro) en met de middelen die het Rijk eerder heeft toegezegd als eerste deel van de vergoeding voor de directe kosten van de coronacrisis. Naar verwachting ontvangt Den Haag hiervoor 35 miljoen euro. Ook volgende Rijksvergoedingen worden hieraan toegevoegd.

‘Wij nemen hiermee als stad een grote financiële verantwoordelijkheid, maar laat ik over één ding glashelder zijn: dit ontslaat het Rijk niet van de plicht om over de brug te komen. Gemeenten hebben het Rijk geholpen tijdens de financiële crisis. Nu is het de beurt aan het Rijk om gemeenten te helpen. We willen de zorg blijven leveren die mensen nodig hebben, economische sectoren steunen die in zwaar weer zitten en onze culturele voorzieningen overeind houden. We hebben het Rijk keihard nodig.’

Herstelplan

De tweede stap is dat het college bij de najaarsnota met een actueel beeld van de sociaal-economische effecten komt. Ook is er dan meer bekend over aanvullende Rijksbijdragen en of het nodig is de financiële buffer verder aan te vullen. De derde stap is het in beeld brengen van de langetermijneffecten van de coronacrisis. Ook komt het college met een sociaal-economisch herstelplan, waarin expliciet wordt gekeken naar de toekomst en waarin staat hoe Den Haag sterker uit deze crisis komt.

Versnellen en naar voren halen

In de Raadsmededeling wordt ook ingegaan op de motie die in de raadsvergadering van 30 juni is aangenomen. Met de motie investeringen versnellen en naar voren halen is het college opgeroepen om een actieplan te maken waarin staat welke plannen uit het coalitieakkoord en welke lopende projecten sneller en eerder kunnen worden uitgevoerd. Revis: ‘Natuurlijk pakt het college deze handschoen graag op.’

Coalitieakkoord

In de Raadsmededeling schrijft het college vast te houden aan de in het coalitieakkoord afgesproken reserveringen van de eneco-gelden. Hierover heeft het college eind juni het Raadsvoorstel Toekenning verkoopopbrengst Eneco gestuurd.

‘Met dit investeringspakket kunnen we de sociaal-economische doelstellingen sneller te halen, waardoor de stad sterker uit de coronacrisis komt. Met deze investeringen op het gebied van stedelijke ontwikkeling, mobiliteit en duurzaamheid zorgen we huizen, banen en toekomstperspectief,’ aldus wethouder Boudewijn Revis.

Meer informatie

Effecten Corona, instellen buffer (RIS305712)