Persbericht

Cars Jeans Stadion voldoet ook bij hoge windkracht aan veiligheidseisen

Gepubliceerd: 10 maart 2021Laatste wijziging: 10 maart 2021

Aanvullend onderzoek naar de constructie van het Cars Jeans Stadion heeft bevestigd dat deze ook bij windkracht hoger dan 8 voldoet aan de veiligheidseisen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten dat de stadionring en het veld van het Haagse Cars Jeans Stadion niet langer preventief worden gesloten bij dergelijke weersomstandigheden of -verwachtingen.

Hoewel er geen aanwijzingen waren dat de constructie van het Haagse stadion niet voldeed besloot het college na het gedeeltelijk instorten van het dak van het stadion van AZ in Alkmaar uit voorzorg tot een inspectie door een extern bureau. In december 2020 was de conclusie dat de veiligheid tot en met windkracht 8 gewaarborgd was, maar dat nader onderzoek nodig was om te garanderen dat de constructie ook tegen een windkracht hoger dan 8 bestand zou zijn.


Concrete twijfel over de veiligheid van het stadion was er niet. Het regulier onderhoud aan het stadion, waaronder conservering van de staalconstructie, is altijd uitgevoerd volgens het onderhoudsplan en het Cars Jeans Stadion beschikt over een geldende veiligheidsverklaring. Maar het college besloot dat zolang niet op basis van nader onderzoek gegarandeerd kon worden dat de constructie ook bij hogere windkracht zou voldoen de stadionring en het veld bij dergelijke weersomstandigheden voor de zekerheid moesten worden gesloten. Gelukkig heeft dit door gunstige weersomstandigheden in de afgelopen maanden geen consequenties gehad voor het gebruik van het stadion.


Het nader onderzoek is inmiddels afgerond en heeft bevestigd dat de veiligheid van de constructie ook bij een windkracht hoger dan 8 gegarandeerd is. Daarmee vervalt de noodzaak voor de beperkende voorzorgsmaatregel die gold sinds december jl. De gebruiker van het stadion is op de hoogte gebracht. De staat van de constructie en de lasnaden worden op basis van een inspectieprotocol blijvend bewaakt.