Persbericht

Buurtgezinnen vanaf 1 juni ook in Den Haag

Gepubliceerd: 23 maart 2021Laatste wijziging: 23 maart 2021

Buurtgezinnen gaan vanaf 1 juni ook in Den Haag een rol spelen bij de ondersteuning van gezinnen die het zwaar hebben. Deze worden dan gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen extra liefde en aandacht, en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en gelijkwaardig en op vrijwillige basis. Buurtgezinnen is vijf jaar geleden begonnen als particulier initiatief in de informele zorg en inmiddels in 75 gemeenten actief. Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg krijgt vanaf 1 juni de Haagse primeur.

“Wij willen uithuisplaatsingen van kinderen zoveel mogelijk voorkomen”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid. “Ons uitgangspunt is de juiste zorg op de juiste plek. Dat betekent dat we met gezond verstand kritisch kijken welke hulp echt nodig is en wie dat het best kan geven. Recent hebben we al aangekondigd dat wij de proef met een praktijkondersteuner jeugd naar 50 huisartsen gaan uitbreiden. Buurtgezinnen is een nieuw en sympathiek initiatief en komt dus naast andere vormen van gezinsondersteuning die wij al aanbieden”.

Het opvoeden van kinderen kan in deze tijd van prestatiedruk en uiteenlopende verleidingen best ingewikkeld zijn. Als we elkaar onderling meer helpen met het opvoeden van onze kinderen, kunnen we het afglijden van gezinnen helpen voorkomen; dan kunnen kinderen met hulp van mensen uit de buurt gewoon thuis opgroeien bij hun eigen ouders. Dat is wat Buurtgezinnen voor ogen heeft.

Jeugdhulp is sinds 2015 een verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij constateren dat de vraag naar jeugdhulp aanzienlijk is gestegen. Twintig jaar geleden werd voor 1 op de 30 kinderen tot en met 18 jaar een beroep op jeugdhulp gedaan, inmiddels is dat al 1 op de 10.

Wethouder Kavita Parbhudayal: “Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien. Helaas is dat niet voor alle kinderen zo vanzelfsprekend. Daarom moeten we alles uit de kast halen om dat mogelijk te maken. Dat maakt ook nieuwe initiatieven noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld Buurtgezinnen. Zij kunnen een waardevolle aanvulling zijn op het gebied van informele zorg aan gezinnen”.

Financiële consequenties

De gestegen vraag naar jeugdhulp heeft voor gemeenten enorme financiële consequenties. Samen komen de Nederlandse gemeenten volgens het in december verschenen AEF-rapport structureel 1,7 miljard euro te kort op de jeugdhulp. Voor Den Haag is dat 35 miljoen euro. VNG en G4 hebben keer op keer vergeefs bij het Rijk aan de bel getrokken.

“Als gemeente Den Haag en samenwerkende regiogemeenten in Haaglanden zetten wij ook zelf stappen om het stelsel betaalbaar te houden. Daarin moeten ook jeugdzorgaanbieders hun rol pakken. Maar dan moet het kabinet ons daartoe wel in staat stellen en over de brug komen”, aldus wethouder Kavita Parbhudayal.

Ondersteuning door Buurtgezinnen kan helpen voorkomen dat gezinnen in de put raken en kinderen vervolgens zijn aangewezen op dure, specialistische jeugdhulp.

“Soms zit het flink tegen in gezinnen. Problemen stapelen zich op en worden steeds zwaarder”, weet Leontine Bibo, oprichter van Buurtgezinnen. “Er hoeft dan maar iets te gebeuren en de emmer loopt over. En dan lukt het ouders niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Deze gezinnen hebben hulp nodig, liefst alledaagse praktisch hulp. Buurtgezinnen is er voor deze gezinnen”.

Voor Den Haag is Buurtgezinnen op zoek naar een coördinator. De vacature vindt u hier.

Kavita Parbhudayal, hier samen met haar ouders, is zelf opgegroeid in een warm en stabiel gezin. “Veilig opgroeien is helaas niet voor alle kinderen zo vanzelfsprekend”, aldus de wethouder. Foto: gemeente Den Haag/Henriëtte Guest
Kavita Parbhudayal, hier samen met haar ouders, is zelf opgegroeid in een warm en stabiel gezin. “Veilig opgroeien is helaas niet voor alle kinderen zo vanzelfsprekend”, aldus de wethouder. Foto: gemeente Den Haag/Henriëtte Guest