Persbericht

Binckhorst biedt ruimte voor basisschool en kinderopvang

Gepubliceerd: 16 juli 2020Laatste wijziging: 23 juli 2020

De Binckhorst wordt de komende jaren ontwikkeld tot een groene wijk waar het aantrekkelijk is om te wonen, werken en recreëren.

“Behalve 5.000 woningen willen wij ook voldoende voorzieningen en een prettige openbare ruimte realiseren. Een kinderopvang en basisschool horen hier natuurlijk ook bij. Het groene Junopark is de perfecte locatie hiervoor”, aldus wethouder Boudewijn Revis (gebiedsontwikkeling). Revis informeerde hierover, namens het college, de raad.
Wethouder Hilbert Bredemeijer (onderwijs) voegt toe: “Met een basisschool en kinderopvang gewoon om de hoek van je huis, wordt de Binckhorst een echte gezinswijk waar kinderen samen kunnen opgroeien op dit mooie plekje langs de Trekvliet.”

Junopark

Het Junopark ligt aan de zuidelijke kant van de Trekvlietzone op de Binckhorst en grenst aan twee zijden aan water. Met wandelroutes langs de oever en veel groen is het Junopark een openbare ruimte voor iedereen. In het huidige gebiedspaspoort is ruimte gereserveerd voor 180 sociale woningen, een basisschool en kinderopvang. Deze zomer start ook een soortgelijk online-participatietraject voor de Maanweg op de Binckhorst.

Gebiedspaspoort

De plannen voor het Junopark zijn vastgelegd in een gebiedspaspoort. Een gebiedspaspoort is een nieuw middel dat wordt gebruikt bij gebiedsontwikkelingen om verschillende grondeigenaren bij elkaar te brengen. Het gebiedspaspoort vertaalt de regels van het omgevingsplan naar een specifieke locatie. Het voordeel van het werken met een gebiedspaspoort is dat, in het geval van gesnipperd grondeigendom, de kans zich voordoet om met partijen de focus te leggen om een meer integrale ontwikkeling van een gebied. In het bijzonder op plekken waar de gemeente ook grond in eigendom heeft.

Stad in ontwikkeling

Den Haag is een stad in ontwikkeling. De stad groeit en de vraag naar woonruimte neemt toe. De Binckhorst is een wijk die het in zich heeft om uit te groeien tot een innovatief woon-werkgebied. Marktpartijen en initiatiefnemers krijgen de ruimte om op deze centrale locatie een vernieuwende wijk te bouwen voor bedrijven en bewoners met verschillende huishoudens, inkomens en leeftijden.

Meer informatie

Gebiedspaspoort Junopark (RIS 305811)

Start participatietraject visie Gebiedspaspoort Maanweg (RIS 305812)

Gebiedsontwikkeling Binckhorst