Persbericht

Bewoners Leger des Heils langer op Noordpolderkade

Gepubliceerd: 23 maart 2021Laatste wijziging: 23 maart 2021

De ruim honderd bewoners die onder begeleiding van het Leger des Heils wonen in het voormalig verzorgingshuis Wenckebach blijven daar tot medio september 2021. Voor die tijd verhuist een deel van de bewoners naar een nieuwe locatie aan de Zichtenburglaan in Den Haag. Voor de andere groep bewoners wordt nog gezocht naar een alternatieve locatie. Eerdere plannen voor een tijdelijke verhuizing naar de Henri Faasdreef in Leidschenveen-Ypenburg zijn hiermee van de baan.

De groep deelnemers waar het om gaat, bestaat uit mannen en vrouwen in de leeftijd van 20 tot en met 79 jaar. De Wenckebach biedt de deelnemers een beschermd en veilig thuis waar zij aan hun herstel kunnen werken en zo goed mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig, dagbesteding en groepsactiviteiten.

Gemeente Den Haag en Leger des Heils maken voor de komende periode aanvullende afspraken over beheer. Kern daarvan is dat klachten over overlast binnen 24 uur worden opgepakt. De betrokken partijen zoeken bij het beheer de samenwerking met de Coalitie Laak, waarin ondernemers, organisaties, scholen, instellingen en de gemeente Den Haag samenwerken aan een sterke, aantrekkelijke en veilige wijk.
Na het vrijkomen van de locatie Wenckebach begint Staedion daar aan de realisatie van 137 nieuwe sociale huurwoningen voor ouderen.