Persbericht

Balies stadskantoren vaker ’s avonds open

Gepubliceerd: 11 juni 2019Laatste wijziging: 11 juni 2019

Vanaf 1 juli kunnen inwoners van Den Haag voor paspoorten, ID-kaarten, rijbewijzen, parkeervergunningen en andere producten ook vaker ’s avonds terecht bij de stadskantoren Centrum (Stadhuis) en Escamp (Leyweg). Centrum zal vanaf 1 juli twee keer, en Escamp zelfs drie keer per week ’s avonds tot 20 uur open zijn. Beide kantoren gaan dan bovendien grotendeels op afspraak werken.

De stadsdeelkantoren Haagse Hout, Laak, Leidschenveen-Ypenburg, Loosduinen, Scheveningen en Segbroek hebben per 1 juli de functie van stadsdeel Informatie- en Hulppunt. Op deze locaties ontvangen Hagenaars informatie over de gemeentelijke dienstverlening, hulp bij het maken van een afspraak en het digitaal aanvragen van producten en diensten. Voor het Informatie- en Hulppunt Loosduinen geldt per 1 juli een samenwerking met de bibliotheek. De openingstijden van dit punt sluiten dan volledig aan op de openingstijden van de bibliotheek. 

De gewijzigde dienstverlening van de balies van Publiekszaken en de nieuwe openingstijden waren nodig omdat de geldigheidsduur van reisdocumenten is verlengd naar 10 jaar. Daardoor komen minder bezoekers naar de balies. Om inwoners en gemeentelijke organisatie voor te bereiden op de veranderingen, heeft de gemeente vanaf 1 februari 2019 de dienstverlening aan de balies stapsgewijs verplaatst naar de stadskantoren Centrum en Escamp.

Dienstverlening blijven verbeteren

De gemeente wil de dienstverlening blijven verbeteren door zoveel mogelijk aan te sluiten op de veranderende behoeften van de Hagenaar. Zo verkent de gemeente de mogelijkheden om de dienstverlening op de Informatie- en Hulppunten in samenwerking met andere gemeentelijke diensten te verbreden, zoals met de bibliotheken en de verschillende servicepunten in de stad. De samenwerking met de bibliotheek op Loosduinen per 1 juli is een proefproject, bedoeld om te onderzoeken of een gezamenlijke aanpak perspectief biedt voor de toekomst. In de periode voorafgaand aan de zomervakantie zal op stadskantoor Escamp gedurende 10 weken een zaterdagopenstelling zijn. De gemeente gaat de dienstverlening verder verbeteren door: 

• op Escamp de mogelijkheid van contant betalen aan te bieden (deze zomer);

• deel te nemen aan de proef Digitaal Aanvragen Rijbewijs (een landelijk experiment om het digitaal verlengen van het rijbewijs aan te bieden);

• inwoners de optie te bieden om het reisdocument thuis te laten bezorgen;

• de online dienstverlening op MijnDenHaag verder uit te breiden (zoals met het bijkopen van parkeertegoed voor bezoekers op de parkeervergunning van bewoners, wat sinds kort mogelijk is).

Meer informatie

De vrije inloop op de stadskantoren Centrum en Escamp blijft bestaan, maar wordt per 1 juli beperkt. Vooral richting vakantieseizoen kan het extra druk zijn. Om wachten te voorkomen, raadt de gemeente inwoners daarom aan altijd eerst een afspraak te maken. Dat kan op de website van de gemeente. Daar staan ook de actuele openingstijden die ingaan op 1 juli van de stadskantoren Centrum en Escamp en de 6 Informatie- en Hulppunten: www.denhaag.nl/stadsdeelkantoren.