Persbericht

Armoedebestrijding minimagezinnen onder de aandacht

Gepubliceerd: 11 oktober 2018Laatste wijziging: 24 oktober 2018

Op initiatief van de Haagse Raad van Kinderen organiseert Leergeld Den Haag, in samenwerking met de gemeente Den Haag, op zondag 14 oktober een sponsorloop. Kinderen lopen samen met wethouder Bert van Alphen (Armoedebestrijding), politici en Prinses Laurentien om geld in te zamelen voor kinderen uit arme gezinnen. Na afloop van de sponsorloop vindt de kinderconferentie plaats.

Den Haag heeft verschillende fondsen voor ouders die moeite hebben om de schoolkosten van hun kinderen te betalen. Stichting Leergeld helpt samen met de gemeente Den Haag arme kinderen van 4 tot en met 18 jaar bij de aanschaf van bijvoorbeeld een computer, sportkleding of een fiets. Zo kunnen ook deze kinderen meedoen op school of in het verenigingsleven.

Wethouder Bert van Alphen:

Kinderen mogen nooit de dupe worden van de financiële situatie van hun ouders. Daarom ben ik heel blij dat wij samen met kinderen en ondernemers deze kwetsbare groep kunnen ondersteunen. Alle Haagse kinderen moeten gelijke kansen krijgen.

Kinderconferentie


Kinderen weten het beste wat kinderen nodig hebben. Daarom zullen ze (samen met volwassenen) tijdens een speciale kinderconferentie ideeën bedenken voor de besteding van het sponsorgeld. Samen met een jury, bestaande uit Stichting Jarige Job, de Kinderombudsman, Fonds 1818 en de Haagse Raad van Kinderen, kiezen zij welk idee zal worden uitgevoerd. Na afloop laten de kinderen wensballonen op.
Wanneer: zondag 14 oktober 2018 vanaf 11.00 uur
Locatie: Sportcampus Zuiderpark

Programma


10.00 – 11.00 uur: Inloop
11.00 – 12.00 uur: Start sponsorloop
13.00 – 15.00 uur: Kinderconferentie
15.00 – 17.30 uur: Uitslag sponsorloop
17.30 uur: oplaten wensballonnen

Armoedebestrijding Haagse topprioriteit


De ambitie van dit college is dat over vier jaar fors minder Hagenaars in armoede leven. Het aanvalsplan armoede en schulden zetten we voort en breiden we waar nodig uit. De gemeente zet in op het verbreden van de schuldenaanpak, waarbij mensen met schulden ook geholpen worden met onderliggende problemen. In het Schuldenlab070 werken de gemeente en partners samen aan oplossingen voor schulden en armoede. Dankzij het Jongeren Perspectief Fonds krijgen jongeren van 18 tot en met 27 jaar intensieve begeleiding om te werken aan een financieel gezonde toekomst. Daarbij krijgen ze de kans hun opleiding op te pakken of af te ronden en worden ze begeleid naar werk of een andere vorm van participatie. Naast begeleiding wordt geïnvesteerd in de financiële kennis en vaardigheden zodat zij financieel gezonde volwassenen worden.

Ook in 2018 is de Winterkledingpas beschikbaar


Kinderen uit Haagse minimagezinnen ontvangen in oktober de Winterkledingpas. De pas is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar met een geldige Ooievaarspas. De pas kan nog tot en met 5 december 2018 worden aangevraagd.
De Winterkledingpas is een initiatief van de gemeente Den Haag. De Stichting Leergeld en de kledingzaken waar de pas gebruikt kan worden (C&A, Bristol, Footlocker, CoolCat, WE, Hema en Van Haren).