Persbericht

Ambtenaar gemeente Den Haag verdacht van identiteitsfraude

Gepubliceerd: 20 september 2022Laatste wijziging: 20 september 2022

Er is frauduleus gehandeld bij de uitgifte van reisdocumenten en rijbewijzen bij de gemeente Den Haag. Dat maakte het Openbaar Ministerie zojuist bekend. Na een signaal van de RDW is de gemeente direct een intern onderzoek gestart en heeft aangifte gedaan. De betrokken baliemedewerker is inmiddels als verdachte aangehouden en het dienstverband is beëindigd. De gemeente betreurt het feit dat zij wederom slachtoffer is geworden van strafbare feiten en veroordeelt deze vorm van zeer ernstige ondermijnende criminaliteit.

Begin september 2022 ontving de gemeente een bericht van de RDW over een mogelijk geval van identiteitsfraude bij een rijbewijsaanvraag. Na intern onderzoek heeft de gemeente direct aangifte gedaan. Het dienstverband is na de aanhouding per direct beëindigd. De gemeenteraad is diezelfde dag vertrouwelijk geïnformeerd. Het college veroordeelt deze vorm van fraude en vindt deze zeer ernstige ondermijnende criminaliteit onaanvaardbaar.

Maatregelen

Eerder werd bekend dat een voormalig gemeenteambtenaar paspoorten vervalste voor crimineel Ridouan T. Om herhaling te voorkomen zijn de werkprocessen aangescherpt. Deze nieuwe casus vraagt om een nog stevigere aanpak bij de verstrekking van identiteitsbewijzen. Extra maatregelen worden voorbereid zoals de aanscherping van de werving en screening van nieuwe medewerkers. Aanvullend wordt gekeken naar implementatie van gezichtsherkenning-/ vergelijkingsapparatuur.

Landelijke aanpak

De grote vraag naar paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen vraagt continu om alertheid van onze medewerkers en het blijvend investeren in het opleiden van medewerkers met als doel de kwaliteit te verbeteren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een landelijk programma aan maatregelen aangekondigd om het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten sterk te verbeteren. Het college zal hieraan alle mogelijke medewerking verlenen.