Persbericht

Actieweek Extinction Rebellion – demonstreren mag, maar wel binnen de regels

Gepubliceerd: 10 oktober 2021Laatste wijziging: 10 oktober 2021

Extinction Rebellion zegt van 11 tot en met 18 oktober een actieweek te houden waarbij zij het politieke centrum van Nederland, Den Haag, willen blokkeren. Dat hebben zij groots aangekondigd op hun website en social media. Inmiddels heeft de organisatie een drietal demonstraties aangekondigd bij de gemeente voor 13, 14 en 15 oktober. Over hun overige acties weigeren zij informatie te geven.

Het demonstratiebeleid in Den Haag is gericht op mogelijk maken, niet op beperken. Dit geldt voor aangekondigde demonstraties, maar, indien mogelijk, ook voor niet aangekondigde demonstraties. Ook voor deze actieweek worden demonstraties, die binnen de regels plaatsvinden, zo veel mogelijk gefaciliteerd. Wel kunnen en worden er eerder grenzen gesteld aan onaangekondigde demonstraties. Zoals de wet dit vereist, zijn deze beperkingen altijd in het belang van de verkeersdoorstroming, ter bescherming van de volksgezondheid of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Er wordt uiteraard opgetreden tegen acties waarbij men aandacht wil genereren door het plegen van strafbare feiten.

Demonstraties moeten aan standaardvoorschriften voldoen

Demonstraties moeten aan standaardvoorschriften voldoen, ongeacht welke boodschap men wenst te verkondigen. Door zich te houden aan deze voorschriften kunnen demonstraties veilig verlopen voor demonstranten en omstanders. Hierbij is het van belang dat de weg vrij moet blijven om de bereikbaarheid voor de hulpdiensten te garanderen. Daarom moet de organisatie zorg dragen voor een ordelijk verloop van de demonstraties en mogen zij geen gebouwen, wegen en/of kruisingen blokkeren. Ook moet de organisatie van een demonstratie ervoor zorgen dat een demonstratielocatie na de demonstratie schoon, heel en veilig wordt achtergelaten. De gemeente Den Haag heeft Extinction Rebellion laten weten dat alle standaardvoorschriften ook voor hen onverkort gelden.

Overlast flitsacties nooit volledig te voorkomen

Extinction Rebellion spreekt zelf over “de grootste burgerlijk ongehoorzaamheidsactie voor het klimaat in de Nederlandse geschiedenis”. De politie is voorbereid op uiteenlopende scenario’s. Er wordt alles aan gedaan om de politie-inzet zo effectief mogelijk te organiseren en om dit niet ten koste te laten gaan van het belangrijke werk dat de politie ook in de wijken, bij de bestrijding van criminaliteit en op het gebied van bewaken en beveiligen moet doen. Het is onmogelijk en onwenselijk alle risicogebouwen volledig af te sluiten of een wijk lange tijd te laten bewaken. Het is niet mogelijk om overlast van onaangekondigde flitsacties volledig te voorkomen. Als er zich wanordelijkheden voordoen, treedt de politie op.

Optreden tegen blokkades, bekladdingen of beklimmingen

Mochten demonstranten privaat eigendom, zoals gebouwen van de overheid of multinationals, zonder toestemming van de eigenaar blokkeren, bekladden of beklimmen, dan wordt daartegen opgetreden. Tegen ontoelaatbare gedragingen in de openbare ruimte treedt de politie op onder gezag van de burgemeester of hoofdofficier van justitie.

Uitgangspunt bij optreden in situaties van burgerlijke ongehoorzaamheid is dat de veiligheid van politiemensen zelf, van omstanders en van demonstranten voorop staat. Wie met evident slechte bedoelingen naar Den Haag komt, wordt daarop aangesproken. Eenieder moet zich houden aan aanwijzingen die namens de burgemeester worden gegeven.

De Haagse driehoek, bestaande uit de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de chef van de politie-eenheid Den Haag benadrukt het belang van vrije meningsuiting en het recht op demonstratie, maar wel altijd binnen de grenzen die de wet biedt.