Persbericht

Aanpak niet-vergunde erotische massagesalons

Gepubliceerd: 7 december 2022Laatste wijziging: 7 december 2022

‘Geen seks of seksuele handelingen’, staat er. Tóch vindt de forensische opsporing in drie Haagse massagesalons mogelijke spermasporen. Een signaal dat duidt op niet vergunde prostitutie.

Dinsdag 6 december heeft het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) controles uitgevoerd bij vier Haagse massagesalons. Het HEIT is een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten, Politie, Belastingdienst, Douane, Nederlandse Arbeidsinspectie, UWV, drie omgevingsdiensten en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het team werkt binnen de eenheid Den Haag om malafide bedrijvigheid en misstanden in de prostitutie aan te pakken.

De salons bieden op papier reguliere massages aan en hebben dus ook geen vergunning voor het verlenen van seksuele diensten. Toch waren er bij het HEIT signalen bekend die duidden op het verrichten van seksuele handelingen tegen betaling. Op basis van deze signalen heeft het HEIT, samen met de forensische opsporing van de politie, integrale controles uitgevoerd. Bij de controles werden sporen afgenomen door de forensische opsporing. Daarnaast werden gesprekken gevoerd met de eigenaar en medewerkers van de onderneming om te bezien of er sprake is van niet vergunde seksuele diensten of signalen die duiden op uitbuiting.


In drie van de vier ondernemingen zijn spermasporen aangetroffen. In totaal zijn 13 spermasporen veiliggesteld. De sporen worden geanalyseerd om vast te stellen of ze afkomstig zijn van meerdere mannen. Hierbij wordt de identiteit van de betreffende mannen niet vastgesteld. Afhankelijk van de uitkomsten van deze analyse treft de gemeente mogelijk bestuursrechtelijke maatregelen tegen de salons, vanwege het aanbieden van seksuele diensten zonder vergunning.

In één van de ondernemingen werd in een kelder een slaaplocatie aangetroffen. In een andere onderneming werd een compleet woonverblijf aangetroffen met een twee persoons bed en keuken. Het is niet toegestaan om in deze onderneming te wonen. De gemeente doet daarom nader onderzoek naar het gebruik en het bestemmingsplan.

 

Wilt u ook iets melden?
Meldingen voor het HEIT kunnen worden doorgegeven via 14 070 of bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.