Persbericht

25 Leden voor eerste kiescollege niet-ingezetenen

Gepubliceerd: 8 februari 2023Laatste wijziging: 10 maart 2023

Na het tellen en keuren van registraties van Nederlanders die in het buitenland wonen blijkt dat 37.455 kiesgerechtigden zich geregistreerd hebben voor het eerste kiescollege niet-ingezetenen ooit. Tot 1 februari konden Nederlanders in het buitenland zich bij de gemeente Den Haag laten registreren om te stemmen voor de nieuwe verkiezing van 15 maart. Op basis van dit aantal registraties kunnen er 25 kiescollegeleden gekozen worden.

De verkiezing kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer is nieuw en de gemeente Den Haag had 4 maanden om de nieuwe soort verkiezingen op te tuigen. Burgemeester Jan van Zanen:

In de ogen van de leden van het centraal stembureau, is de nieuwe kiescollegeverkiezing al behoorlijk in de belangstelling van kiezers en politieke partijen. Het is gelukt om een groot aantal kiezers in het buitenland in korte tijd te registreren voor deze nieuwe verkiezing. We vinden dat belangrijk, omdat iedere stem telt.

Op 5 juli 2022 stemde de Eerste Kamer in met een grondwetswijziging die deze verkiezing mogelijk maakte. De kiezers die in het buitenland wonen kunnen stemmen voor 129 kandidaten uit 27 landen; 12 politieke partijen en 1 onafhankelijke kandidaat. Registratie is nodig per soort verkiezing, dat is landelijk bepaald. Daarom moesten kiezers die al geregistreerd stonden voor een andere verkiezing, tóch nog een aanvraag doen voor de nieuwe kiescollegeverkiezing. Nog niet alle huidige kiezers in het buitenland zijn dus geregistreerd voor de kiescollegeverkiezing. De geschiedenis leert dat het aantal geregistreerde kiesgerechtigden met iedere verkiezing groeit. De gemeente Den Haag voert elke verkiezing campagne om Nederlanders in het buitenland te informeren over de verkiezing en registratie.

Op basis van de kamerbrief van de minister van BZK over de termijn voor een aanvraag tot registratie zijn nog 196 stemgerechtigden toegelaten. Na de eerdere bekendmaking op 8 februari 2023 is daarbij aan 86 personen stemrecht toegekend, die in het herziene aantal kiesgerechtigden zijn opgenomen.