Den Haag - Paden Westduinpark vernieuwd

Nieuwsbericht

Paden Westduinpark vernieuwd

Gepubliceerd: 7 november 2018Laatste wijziging: 21 februari 2019

In november 2018 is de gemeente gestart met het onderhoud aan een aantal paden in het Westduinpark. Deze paden liggen in deelgebied De Plak van het natuurgebied, tussen het Fuutpad en de Duivelandsestraat/strandslagen 9 en 10.

De gemeente kreeg signalen van omwonenden dat de paden niet goed toegankelijk zijn. De verharding is op een aantal plekken niet goed meer waardoor de paden moeilijk begaanbaar zijn. De gemeente gaat nu met de wensen van de omwonenden aan de slag. De paden worden verhard met schelpen. De steile delen krijgen schelpenasfalt zoals dit bij het Fuutpad is toegepast. De paden zijn eind februari 2019 klaar. Voor deze aanpak zijn de  vergunningen al verleend op basis van de nota Westduinpark en Wapendal (RIS 297407), maar dat geldt niet voor de aanpak van zandpaden.

Zandpaden

Omwonenden gaven ook aan dat zij een aantal zandpaden graag willen verharden met schelpen. Dit kan helaas niet zomaar. Het Westduinpark is namelijk een Europees beschermd natuurgebied (‘Natura 2000’). In zulke gebieden wordt goed gekeken naar de hoeveelheid (verharde) paden. De omvorming van zandpaden naar half verharde paden past niet binnen de huidige vergunningen en ontheffingen. Daarvoor moet de gemeente dus nieuwe vergunningen en ontheffingen aanvragen. De gemeente gaat de komende tijd in gesprek met omwonenden en het beheerplatform Westduinpark om dit plan verder uit te werken en hiervoor een vergunning aan te vragen.

Meer informatie over het Westduinpark kunt u vinden op de pagina Westduinpark en Wapendal.

Wandelpad in het Westduinpark
Wandelpad in het Westduinpark