Nieuwsbericht

Onderzoek naar vreugdevuren afgerond

Gepubliceerd: 3 oktober 2019Laatste wijziging: 3 oktober 2019

Op 3 oktober 2019 publiceert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) haar rapport naar het vliegvuur, de vuurstapel en naar de organisatie van het jaarlijkse evenement van de vreugdevuren in Duindorp en op Scheveningen. Het college herkent en erkent de kritiek van de OvV en omarmt alle conclusies en aanbevelingen die de OvV doet in haar rapport.

De gemeente trekt maximaal lering uit het rapport en zet alles op alles om vliegvuur en het rondvliegen van grotere stukken brandend hout in de toekomst te voorkomen. Dit schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad in een reactie op het OvV-rapport. Het rapport schetst duidelijk de ontstaansgeschiedenis van de vreugdevuren, de door de jaren heen opgebouwde werkwijze met gebrek aan heldere, afdwingbare afspraken en een steeds grotere discrepantie tussen de groeiende veiligheidsrisico’s en het gebrekkige waarborgen en handhaven. Daarom zullen de vreugdevuren niet langer via een gedoogconstructie met een convenant en onduidelijkheden over de geldende afspraken kunnen plaatsvinden. De feestelijke traditie, waarvan vreugdevuren onderdeel uitmaken, moet veranderen. Daarbij staat veiligheid voorop.

Burgemeester Pauline Krikke:

'Mensen die tijdens de laatste jaarwisseling op Scheveningen waren hebben angstige uren beleefd en dat mag nooit meer gebeuren. Ik trek mij dat aan en zal er in de toekomst alles aan doen dit te voorkomen. Als burgemeester word ik in dit rapport direct aangesproken en gewezen op de momenten waarop ik in de ogen van de OvV op basis van alle nu bekende informatie in de aanloop naar de jaarwisseling van 2018-2019 een andere afweging had kunnen en moeten maken. Het rapport schetst ook een jarenlang patroon van niet voldoende geborgde afspraken, structurele schending van gestelde grenzen en een ontbreken van handhaving. Dat had niet mogen gebeuren. De OvV komt op basis hiervan met 3 concrete aanbevelingen voor het inrichten en beheren van een heldere en handhaafbare vergunningensystematiek voor komende evenementen op en rond de viering van de jaarwisseling overal in Den Haag. Die aanbevelingen neemt het college volledig over. Hiermee is de tijd van werken met convenanten voorbij. Al dit jaar, bij de jaarwisseling van 2019-2020, wordt er gewerkt met een vergunningsprocedure. Hiermee willen wij waarborgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en er een laagdrempelige inspraakmogelijkheid ontstaat, zodat we in Den Haag veilig en feestelijk het nieuwe jaar kunnen beginnen.’

Die veranderingen worden meegenomen in de criteria voor de vergunning van een komend vreugdevuur en richten zich onder andere op:

  • beperkingen in hoogte en volume van de stapels
  • scherpe afbakening van te gebruiken bouwmaterialen en hulpmiddelen
  • strakke beperking in tijd voor de opbouw
  • een uitgebreid veiligheidsplan
  • structurele controles
  • duidelijke afspraken met betrekking tot weer en wind en de gevolgen hiervan voor wel of niet ontsteken.

Daarmee wordt afscheid genomen van de trend om de stapels in hoogte en volume jaarlijks te laten groeien, ook met het oog op de vermeende ‘wedstrijd’, en alle onverantwoordelijke praktijken en toevoegingen die daar aan hebben bijgedragen. Het is de ambitie van het college dat de nieuwe festiviteiten rondom de jaarwisseling er echt anders gaan uitzien met festiviteiten die zowel door de organisatoren van de vreugdevuren als door anderen georganiseerd kunnen worden. Daarbij zal de gemeente zelf een veel striktere scheiding aanbrengen in de eigen rollen en verantwoordelijkheden en tussen de betrokken portefeuillehouders en de onderliggende gemeentelijke diensten. Op deze wijze wordt aangesloten bij de reguliere werkwijze bij grote evenementen en organiseren we samen een feestelijke en veilige jaarwisseling.

Zie ook: denhaag.nl/vreugdevuurscheveningen