Persbericht

OCC wordt rolstoelvriendelijk gebouw

Gepubliceerd: 16 mei 2019Laatste wijziging: 16 mei 2019

Het Onderwijs en Cultuur Complex (OCC) op het Spuiplein wordt een goed toegankelijk gebouw voor mensen met een beperking. Dit blijkt uit een rapport van Projectbureau Toegankelijkheid (PBTconsult). Zij stellen dat het verlenen het keurmerk van de Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITS) na oplevering goed haalbaar is. 

Tot en met de oplevering blijft PBTConsult betrokken, want pas bij de ingebruikname – als alle dansers, musici, studenten en toeschouwers van het gebouw gebruik maken - kan het ITS-keurmerk definitief toegekend worden.  

De ITS houdt rekening met de belangen van onder andere bezoekers in een rolstoel, blinden en slechthorenden.

Wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling & Wonen): “Het OCC wordt een gebouw voor álle Hagenaars. Daarom is het belangrijk dat ook iedereen het gebouw zorgeloos kan bezoeken.”

Sinds 2015 is er in verschillende fasen van het ontwerp- en bouwproces gekeurd. Er is gekeken naar de vijf componenten van het ITS keurmerk: een toegankelijke entree, toegang tot goederen en diensten, toegang tot toiletten, assistentie en bejegening en toegankelijkheidsinformatie. 

Voor meer informatie: RIS302527 (Halfjaarrapportage Nieuwbouw OCC Q4 2018 & Q1 2019)