Nieuwsbericht

Nieuwe stappen in coalitieonderhandeling Haags gemeentebestuur

Gepubliceerd: 4 september 2023Laatste wijziging: 4 september 2023

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en DENK gaan met elkaar onderhandelen over het vormen van een nieuwe coalitie in Den Haag. Dat adviseerde verkenner Arie Slob op dinsdag 29 augustus 2023 aan de Haagse gemeenteraad. Slob was aangesteld om te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om te komen tot een meerderheidscoalitie.

Slob sprak uitgebreid met de 6 partijen over de gewenste bestuurscultuur van de mogelijk te vormen coalitie. Ook is er gesproken over de inhoudelijke wensen en bedenkingen bij het vormen van een coalitie. ‘Alle partijen die in deze samenstelling aan tafel zitten, hebben aangegeven dat ze kansen zien en er samen uit willen komen,’ zegt Slob.

Lees het verslag van Slob en de bijbehorende gespreksverslagen (RIS 316369).

Bespreken vervolgstappen

Kort na het verschijnen van het advies om met 6 partijen te gaan onderhandelen, riep burgemeester Jan van Zanen de 13 fractievoorzitters van alle partijen bijeen om de vervolgstappen te bespreken. Tijdens dit overleg is besloten dat de onderhandelingen zo snel mogelijk beginnen. De gemeente biedt daarvoor de nodige ambtelijke ondersteuning. Arie Slob leidt de onderhandelingen, op voordracht van de 6 betrokken fractievoorzitters.

Eerdere onderhandelingen niet gelukt

Op 18 augustus informeerde Arie Slob de Haagse gemeenteraad dat er tussen de partijen Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, Denk, SP, en CU/SGP niet genoeg vertrouwen is om tot onderhandelen over te gaan. Dat heeft te maken met een aantal inhoudelijke onderwerpen en het hoger beroep dat nog speelt, zegt hij. De meest logische combinaties, een coalitie met Hart voor Den Haag, D66, VVD of de huidige coalitiepartijen met Hart voor Den Haag, vielen al eerder af.

In zijn eindverslag doet Slob uitgebreid verslag van de gesprekken die hij voerde.