Nieuwsbericht

Mogelijke proef met vuurwerkvrije wijken in Den Haag

Gepubliceerd: 14 september 2023Laatste wijziging: 22 september 2023

Eind september bespreekt de Haagse gemeenteraad de plannen voor de komende jaarwisseling. Het college van burgemeester en wethouders stelt onder andere voor om bij de komende jaarwisseling bij wijze van proef in 6 wijken een vuurwerkverbod in te stellen.

Het voorstel is dat in de Archipelbuurt, Benoordenhout, Bohemen Meer en Bos, Regentessekwartier, Vogelwijk en Zeeheldenkwartier tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur geen vuurwerk mag worden afgestoken. Uit onderzoek van het bureau EMMA blijkt dat in deze wijken de meeste mensen een vuurwerkverbod willen. In de andere Haagse wijken is er meer verdeeldheid over een verbod.

De gemeente vraagt de inwoners van de 6 wijken om geen vuurwerk af te steken. De gemeente zegt er wel bij dat er niet genoeg mensen bij gemeente en politie zijn om tijdens de jaarwisseling het verbod te handhaven.

Met het voorstel komt het college deels tegemoet aan de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren en de SP: ‘Helft Den Haag Vuurwerkvrij’.

Of de 6 vuurwerkvrije wijken er komen, ligt aan de Haagse gemeenteraad. Op 27 september vergadert de raad over het beleidskader Jaarwisseling 2023 - 2024.

Als de proef doorgaat, komt er na de jaarwisseling een evaluatie.

Vuurwerkvrije zones

Den Haag kent ook 52 vuurwerkvrije zones rond ziekenhuizen, kinderboerderijen, maneges en kwetsbare natuurgebieden. 52% van de inwoners vindt het een goed idee als er meer van deze zones komen in Den Haag.

Inwoners kunnen daarnaast ook met elkaar afspreken om een Vrijwillige Vuurwerkvrije Buurt in te richten. Hiervoor kunnen ze gratis bij de gemeente borden aanvragen.

Extern onderzoek

Het externe bureau EMMA onderzocht in juni 2023 hoe inwoners denken over de jaarwisseling. 4914 mensen vulden de online vragenlijst in. Ook zijn er enkele straatinterviews afgenomen.

43% van de inwoners is tegen een vuurwerkverbod. 52% is juist voor zo’n verbod. Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de Haagse wijken. In de nu voorgestelde wijken is er voldoende draagvlak. Ook blijkt dat Haagse jongeren tegen een verbod zijn, terwijl ouderen er meer voor zijn.

Uit het onderzoek blijkt ook dat inwoners vooral last van geluidsoverlast door vuurwerk (37%), troep op straat (33%), onveiligheid (23%), brand (19%), schade (15%) en agressie (12%).

Vreugdevuren

De gemeente is positief over vreugdevuren bij de jaarwisseling. Er zijn wel strenge voorwaarden, voor veiligheid, milieu en afmetingen van de vuurstapel. Voor de vreugdevuren in Duindorp, Scheveningen, Laak (Paets van Troostwijkstraat) en Escamp (Purmerendstraat) zijn al vergunningen aangevraagd.

Vuurwerkshow

De gemeente onderzoekt ook op welke plek in Den Haag er bij de jaarwisseling een vuurwerkshow veilig kan plaatsvinden.

Meer informatie

Beleidskader Jaarwisseling 2023 – 2024 en Onderzoeksrapport EMMA